Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ruim 1.000 aanwezige ambtenaren zijn gisteren niet akkoord gegaan met het voorstel van minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) Armin Konket (MAN).

ambtenarenEr zal vandaag daarom gestaakt worden, zo wordt aangekondigd door vakbondswoordvoerder Adrie Williams. Sterker nog, gisteravond is al opgeroepen het werk neer te leggen voor al diegenen die avonddiensten werken. Vandaag worden alle ambtenaren opgeroepen zich weer te begeven naar het Abvo-gebouw in Brievengat.
Konket werd door de aanwezige bonden Abvo, politiebonden NAPB en SAP en de vakbond voor douanepersoneel STrAF gisteren opgeroepen om naar het Abvo-gebouw te komen. Daar beloofde hij de loontrede in maart uit te betalen met terugwerkende kracht tot januari. Maar hij vroeg wat betreft de uitbetaling van indexering en de 3 procent-lumpsumregeling, te wachten tot de door het College financieel toezicht (Cft) gevraagde doorlichting en de daaropvolgende suppletoire begroting. Daar konden de bonden niet mee akkoord gaan. ,,Want ondanks het feit dat Konket heeft aangegeven dat de regering zeker zal uitbetalen omdat dit wettelijk verplicht is, kon de minister geen duidelijkheid geven over hoe en wanneer”, zo wordt nader uitgelegd. Williams: ,,We willen een datum voor uitbetaling binnen een redelijke termijn.” Hij legt uit dat de druppel die de emmer deed overlopen de circulaire van Konket was aan alle ambtenaren waarin hij om geduld vroeg over de uitbetaling, maar wel verzekerde dat die er zou komen. Hoewel zijn doel was om hen gerust te stellen, viel dit in verkeerde aarde, temeer omdat dit een unilaterale actie was. ,,Er is duidelijk afgesproken dat alle beslissingen die de salarissen van ambtenaren aangaan binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) besproken moeten worden. Hoewel de minister gisteren uiteindelijk ook uitleg is komen geven binnen het CGOA, heeft dit toch niet geholpen om de gemoederen te bedaren”, aldus Williams die woordvoerder is voor de vakbonden binnen het CGOA, de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV).
,,Begrijp me niet verkeerd, ik houd van dialoog, maar het feit dat de minister unilateraal een circulaire heeft doen uitgaan en beloofd heeft deze in te trekken, wat nog steeds niet gebeurd is, is de trigger geweest voor de staking van vandaag”, zo besluit Williams.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).