Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De MAN blijft Curaçao als vredeszone beschouwen, precies zoals steeds het geval is geweest in het verleden. Dat stelt de fractie in een schriftelijke verklaring.

vredeszoneDe blauwe partij meldt met verbazing kennis te hebben genomen van uitlatingen van de Nederlandse minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken dat Curaçao als hub voor humanitaire hulp aan Venezuela zal fungeren. ,,Met verbazing, omdat er bij onze autoriteiten nog geen officieel verzoek hiervoor is binnengekomen”, aldus de MAN, die aangeeft niet in te zien waarom Curaçao nu een andere positie in zal moeten nemen dan dat van een ‘vredeszone’. ,,De Curaçaose gemeenschap mag onder geen enkel beding het slachtoffer worden van geopolitieke acties, waarbij lokale autoriteiten totaal geen invloed hebben op de wending of ontwikkelingen.”
De partij stelt de Venezolaanse bevolking als een goede buur te beschouwen; de partij uit in dit kader dan ook medeleven voor de zware tijden waar het land en zijn mensen mee geconfronteerd worden. ,,De MAN is pro humanitaire hulp. Wij zijn echter van mening dat deze hulp onder de huidige omstandigheden verleend moet worden door internationale organisaties die speciaal belast zijn met dit soort missies, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Naties en het Rode Kruis.”
Zoals gemeld maakte Blok vorige week ietwat voorbarig bekend dat Curaçao als humanitaire hub zal fungeren bij het leveren van humanitaire hulp aan het noodlijdende Venezuela. Een dag na de brief van Blok aan de Tweede Kamer waarin dit bekend werd gemaakt, hield de Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath een persconferentie waarin hij aangaf nog niet de kans heeft gekregen de Staten hierover te informeren en dat een officieel verzoek nog niet was ontvangen. Wel heeft Curaçao aangegeven bereid te zijn als hub te fungeren, zo liet de premier weten. De details moeten nog worden uitgewerkt, aldus de minister-president.
Tegen de bereidwilligheidsverklaring van Curaçao kwamen verschillende groepen uit de gemeenschap in opstand; verschillende Statenleden, maar ook de vakbonden hebben aangegeven dat Curaçao zich niet moet laten misbruiken door de Verenigde Staten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.