Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Curaçao wordt een logistieke hub voor verschillende landen die humanitaire hulp aan Venezuela leveren. Het kabinet-Rutte en kabinet-Rhuggenaath hebben besloten in te gaan op het verzoek van interim-president van Venezuela Juan Guaidó en de Verenigde Staten.

hubHet doel hiervan is te garanderen dat de hulp ook daadwerkelijk beschikbaar komt aan de bevolking van Venezuela, zo stelt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De minister spreekt in dit kader van een ‘principebesluit’. In overleg met Curaçao en de Verenigde Staten zullen de precieze modaliteiten nog verder worden uitgewerkt.
Curaçao ligt enkele tientallen kilometers voor de Venezolaanse kust. Dat maakt het eiland heel geschikt om te dienen als een van de steunpunten voor een hulpoperatie, constateerden de Verenigde Staten. Zij treffen voorbereidingen voor hulp aan Venezuela vanuit buurlanden Colombia en Brazilië. Curaçao liet al doorschemeren wel dienst te willen doen als knooppunt voor die operatie.
,,De regering van Curaçao verwacht vóór het einde van deze week een officieel verzoek van de Verenigde Staten. Anticiperend daarop heeft de overheid al de nodige stappen ondernomen om verschillende operationele mogelijkheden, consequenties en kansen te bestuderen”, zo laat de regering in een persbericht weten. Voorwaarde is dat de hulp uitsluitend plaatsvindt wanneer er de mogelijkheid is in Venezuela om de hulp te verspreiden. ,,Curaçao wordt hierbij dan met name als logistiek centrum voor civiele (en dus geen militaire) operaties gebruikt.”
De specifieke modaliteiten moeten worden uitgewerkt zodra er een formeel verzoek is ingediend. En, zo stelt de regering: ,,Kernvoorwaarde bij het nemen van deze beslissing is dat Curaçao geen onderdeel wenst te zijn van de inzet van humanitaire hulp voor politieke doeleinden. Curaçao richt zich, om strikt humanitaire redenen en vanwege de nauwe historische banden met het buurland, puur op het verlichten van de situatie voor de Venezolaanse bevolking.” Uitgelegd wordt dat het opzetten van een logistieke hub op Curaçao ‘geen enkele financiële consequentie’ heeft omdat internationale organisaties de kosten zullen dragen.
,,Er is onder meer nauw en intensief contact met de Amerikaanse autoriteiten om de belangen van Curaçao zo goed mogelijk te beschermen. Bij de recent afgekondigde sancties inzake PdVSA is daar ook zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Bij de op Curaçao gestationeerde Koninkrijksdefensie-eenheid heeft alleen uitbreiding van de staf plaatsgevonden als voorbereiding op eventuele scenario’s, waarbij wat voor paraatheid dan ook nodig mocht zijn”, aldus het bericht van de regering.

 

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).