Rhuggenaath aan bonden: Houd rekening met algemeen belang
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De regering is niet akkoord gegaan met de twee eisen die de vakbonden - die het Isla-personeel vertegenwoordigen - dinsdag hebben gesteld, namelijk om Clift Christiaan te ontslaan en Errol Cova toe te laten tot het onderhandelingsteam voor de toekomst van de raffinaderij.

actieisla1In een brief aan de vakbonden schrijft premier Eugene Rhuggenaath (PAR), die een dag eerder al urenlang prangende vragen van bezorgde raffinaderijwerknemers beantwoordde, dat hij gezien de hechte relatie van Cova met PdVSA/Venezuela niet kan voldoen aan de wens van de vakbonden om hem dan ook in het onderhandelingsteam te plaatsen. ,,De heer Cova heeft reeds een contract met de raffinaderij om steun te verlenen op basis van zijn ervaring en expertise op het gebied van personeel en arbeidszaken. Bovendien hebben we een overeenkomst dat de heer Cova een belangrijke tussenpersoon is voor contact met PdVSA en de Venezolaanse regering. Bij verschillende gelegenheden hebben we gebruikgemaakt van de contacten van de heer Cova op het moment dat we contact zochten met de top van PdVSA of de regering van Venezuela. Het is moeilijk om dezelfde persoon die de contactpersoon is voor RdK met Venezuela, in het team van RdK te plaatsen om te onderhandelen met andere partners die de directe of indirecte concurrent kunnen zijn van PdVSA. Zeker gezien het feit dat PdVSA nog steeds in de running is om ook na 2019 de raffinaderij te beheren”, aldus de minister-president in zijn brief aan de vakbonden PWFC en Apri.
Op de eis van de bonden om Clift Christiaan te ontslaan, reageert de premier als volgt: ,,Ik heb gisteren proberen uit te leggen dat het contact met organisaties zoals GreenTown geen reden is om te concluderen dat de heer Christiaan de raffinaderij wil dichtgooien. Ik heb zelf ook contact gehad met GreenTown en heb tijdens die ontmoeting benadrukt dat de regering de raffinaderij open wil houden in de nabije toekomst. Als er concrete bewijzen zijn tegen de heer Christiaan, moeten die worden overgelegd. Ik ben altijd bereid om in nauwe samenwerking met Refineria di Kòrsou (RdK) de feiten te evalueren. Zoals ik gisteren reeds naar voren heb gebracht, valt Christiaan onder het beleid en de verantwoordelijkheid van RdK, die een eigen directie en Raad van Commissarissen heeft. Bij alle beslissingen die hieromtrent genomen dienen te worden, moet rekening worden gehouden met de regels van Corporate Governance en de civiele code.”
Rhuggenaath stelt in zijn brief aan de bonden voor om per direct een formele consultgroep te installeren. Dit is al vastgelegd en uitgestippeld in het beleid van het project om te komen tot een partner voor de modernisering van de raffinaderij. ,,Er kan dus een actieve rol zijn voor de vakbonden en eventueel ook voor de heer Cova”, aldus de premier, die de wens vervolgens uit dat de communicatielijnen openblijven. ,,Net zoals in voorgaande maanden waarbij RdK en indien nodig ook de regering in overleg kan treden met de vakbonden om tot een oplossing te komen.”
Tot slot doet de minister-president een dringend beroep op de bonden om bij het actievoeren rekening te houden met het algemeen belang. ,,Met respect voor het heilig recht om te protesteren, vraag ik iedereen stil te staan bij het feit dat ons land én het traject om tot een partner voor de raffinaderij te komen, niet het beste gediend worden door verstoring van de openbare orde. Op dit cruciale moment hebben we elkaar - meer dan ooit - nodig om ons samen sterk te maken voor het nationaal doel: om de bestemming van de raffinaderij, de banen en de inkomsten voor gezinnen te waarborgen. Dit is én blijft de verplichting van de regering.”
De bonden waren gisteren onbereikbaar voor commentaar. Wel werd via sociale media bekendgemaakt dat de acties worden voortgezet totdat een officieel standpunt is ingenomen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.