Minister: Staking ongeoorloofd. Leerkrachten gekort op salaris
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De staking in het onderwijs gaat vandaag onverminderd door. ,,We beperken ons niet alleen tot de docenten van de Dienst Openbare Scholen (DOS), maar het hele onderwijsveld. In de ministerraad (gisteren, red.) is ons beloofd dat we vrijdag meer informatie krijgen over rechtspositionele kwesties omdat er nog een jurist naar moet kijken, maar wij hebben in overleg besloten hier niet mee akkoord te gaan. De acties zullen niet alleen bij Sitek plaatsvinden”, aldus de voorzitter van onderwijsvakbond Sitek, Darius ‘Lio’ Plantijn gisteravond bij TeleCuraçao.

onderwijsIn een persverklaring gisterochtend heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) met klem gesteld dat alleen de regering de entiteit is die vrij kan geven van school. ,,Alle ouders en leerkrachten van de openbare scholen die gisteren staakten, moeten dus gewoon op school aanwezig zijn”, zo wordt gesteld. Daar is echter gisterochtend niet op alle scholen gehoor aan gegeven. Sitek meldt dat er 200 leerkrachten aan de oproep te staken gehoor hebben gegeven. Op sommige scholen waren er dus geen leerkrachten, maar bovenal kozen ook veel ouders ervoor om hun kinderen thuis te houden.
Frensel Josefina van Sitek legt uit dat in de ochtend door de stakende leerkrachten geen welwillendheid was een brief te sturen naar de minister. ,,De aanwezigen wilden de acties handhaven”, aldus Josefina. Gisteren was een delegatie van zes Sitek-vakbondsleden aanwezig bij de Raad van Ministers. Die afspraak stond al om voornamelijk salariskwesties te bespreken, zo legt de minister van Onderwijs, Marilyn Alcalá-Wallé (PAR), uit. Plantijn verklaart dat in de ministerraad ook aandacht was voor andere pijnpunten.
De staking was ingegeven door berichten dat de schoonmaak op de scholen die vallen onder de Dienst Openbare Scholen gestopt zou zijn. Geïnspireerd door de staking bij Selikor deze week riep de bond op gisterochtend te staken. ,,Als Selikor zich met succes weet te verenigen, waarom doen wij dat dan niet ook?” zo staat in een app-bericht van Sitek dat rondgestuurd werd. In een bericht van OWCS is dinsdagavond, de avond vóór de staking, al duidelijk gemaakt dat de schoonmaak van openbare scholen gewoon doorgaat. ,,De eind 2018 verlopen contracten met de schoonmaakbedrijven worden in 2019 voortgezet. Het financiële goedkeuringsproces is inmiddels doorlopen en alle schoonmaakbedrijven zijn geïnformeerd”, aldus OWCS. Het akkoord hierover gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 in.
Ondertussen is er een brief van de minister naar de DOS-directie om te inventariseren wie zonder melding niet is gaan werken. ,,Dit personeel wordt gekort op het salaris”, zo verklaart Alcalá-Wallé tegenover deze krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).