Van een onzer verslaggevers

Willemstad - In het Justitieel Vierlandenoverleg (JVO) zijn verschillende protocollen en Memoranda of Understanding (MoU’s) getekend.

protocol Er is een nieuw protocol voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST), een MoU met betrekking tot samenwerking bij het tegengaan van mensenhandel en een protocol voor samenwerking met de Koninklijke Marechaussee op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire en de andere BES-eilanden. Het JVO vond 22 en 23 januari plaats op Aruba. De vier Justitieministers, Ferd Grapperhaus (Nederland), Andin Bikker (Aruba), Quincy Girigorie (Curaçao) en Cornelius de Weever (Sint Maarten) komen elk half jaar samen om justitiële kwesties te bespreken.
In een persverklaring wordt uitgelegd dat het RST functioneerde op basis van een protocol uit 2001, waarna nimmer een evaluatie heeft plaatsgevonden. Bij de evaluatie van de consensusrijkswetten in juli 2017 hebben Sint Maarten, Aruba en Curaçao aangegeven een evaluatie te willen van het RST en aanpassingen te willen aanbrengen met betrekking tot het functioneren van het RST. Bij het JVO in januari 2018 wilde Nederland aanvankelijk niet meewerken aan een dergelijke evaluatie, maar was het er wel mee eens dat het RST anders zou moeten functioneren. Voor de Curaçaose Justitieminister was het van belang dat het RST meer transparant zou zijn en direct zou komen te vallen onder de werkzaamheden van het Korps Politie Curaçao (KPC) zodat er ook rekening gehouden kon worden met de behoeften van Curaçao. In dit kader is er een werkteam geformeerd onder leiding van het College van Korpschefs van de eilanden. Dit team is in het eerste kwartaal van 2018 gestart. Dit heeft geresulteerd in het nu getekende protocol. In dit protocol staat dat het RST op drie niveaus zal functioneren. Ten eerste zal het RST de recherche bijstaan in lokale onderzoeken in een zogenoemd decentraal team. De recherche valt onder de korpschefs van de verschillende eilanden. Daarnaast vormt het RST onderdeel van een centraal team dat zich richt op criminaliteit binnen het Koninkrijk. Het gaat hier om onderzoeken over de grenzen en dit valt onder de teamchef van het RST en onder de verantwoordelijkheid van de procureur-generaal. Het derde team is het team met expertise, kennis en materiaal dat beschikbaar gesteld wordt door de Nederlandse minister van Justitie. Dit team werkt naar gelang de behoeften van de korpsen. De korpschefs kunnen een verzoek indienen. Het gaat dan vooral om expertise, kennis en materiaal dat in het Caribisch deel van het Koninkrijk niet aanwezig is en ook te duur is om zelfstandig in bezit te hebben.
Er zal verder door de vier ministers samengewerkt worden aan een beleidsplan voor vier jaar dat ook geëvalueerd wordt. De procureur-generaal zal jaarlijks de partijen op de hoogte stellen van het functioneren en de effectiviteit van het RST en de onderzoeken die gedaan zijn. Het protocol zelf zal ook na vier jaar geëvalueerd worden. Voordat het protocol getekend werd, heeft Girigorie nog overlegd met de politievakbonden en de plannen ook voorgelegd aan de Staten.
Er wordt verder gewerkt aan een ‘baseline’ voor de grensbewaking. Vanaf april 2019 zal een implementatieteam werken aan een voorstel met minimale normen voor veilige grenzen zowel in de lucht als op zee. ,,Curaçao werkt al aan het versterken van de grenzen door het implementeren van het Advance Passenger Information System (Apis). Hiermee kan nagegaan worden wie het land binnen komt. Het systeem is ook in gebruik bij de Caribische landen die aangesloten zijn bij Caricom.
Met betrekking tot mensenhandel zal meer informatie en ervaring uitgewisseld worden. De verstevigde grensbewaking zal ook invloed hebben op mensenhandel.
Verder is gesproken over het detentieregime, waarbij mogelijkheden besproken zijn om meer te differentiëren en verschillende type detentiecentra te ontwikkelen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).