Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Venezolaanse fruitverkopers die zich niet houden aan de gemaakte afspraken met de Toelatingsorganisatie Curaçao moeten het eiland voor een periode van drie jaar verlaten, aldus Ronny Cornelis, hoofdinspecteur van de politie.

fruitverkopersDe fruitverkopers aan de Sha Caprileskade hebben maandag een bezoek van de inspectie gekregen en daaruit bleek dat ze niet voldoen aan de regels en gemaakte afspraken.
Een van de regels is dat ze alleen fruit en groente mogen verkopen, maar de inspectie vond ook andere handelswaar, zoals honing en chocoladerepen. Daarnaast mogen de vruchten niet aangesneden worden en blijven liggen zonder koeling, maar ook deze regel werd niet nagekomen.
De overtreders zijn op een risicolijst gezet en de inspectie heeft een ultimatum gesteld. Als de fruitverkopers bij de volgende controle worden betrapt op regelovertreding, worden ze teruggestuurd naar Venezuela. De overtreder mag dan pas na drie jaar terugkomen op het eiland.
Toen de fruitbarkjes terugkwamen in oktober hebben er diverse vergaderingen plaatsgevonden van onder andere de douane, Immigratiedienst en scheepskapiteins om helder te krijgen wat de regelgeving zal zijn in de toekomst, omdat de verkopers in het verleden ook afweken van de regels. Ze brachten bijvoorbeeld Venezolaanse producten - bestemd voor de Venezolaanse gemeenschap - naar het eiland om deze te verkopen voor een heel goedkope prijs. Dit was niet eerlijk ten opzichte van de Curaçaose concurrenten.
Sinds oktober 2018 is de inspectie acht keer langs geweest om te controleren of de nieuwe regelgeving wordt nageleefd. Bij alle acht bezoeken bleek dat de verkopers de regels overtraden.
De inspectie gaat nu op onwillekeurige dagen controleren bij de fruitbarkjes.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).