Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Doordat interCaribbean Airways tot nu toe niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de Heads of Agreement (HoA) is de situatie van Insel Air ‘in rap tempo verslechterd’.

F04 iC laat Insel doodbloedenAldus de bewindvoerder Rogier van den Heuvel. Een verdere verslechtering van de situatie kan met zich meebrengen dat Insel op korte termijn ook niet zou kunnen voldoen aan de vereisten voor het behoud van de nodige vergunningen. ,,Er is eenvoudig geen tijd meer voor woorden. Er zijn daden nodig.”
Wat de bewindvoerder betreft moet interCaribbean (iC) gewoon de ondertekende afspraken nakomen ‘om Insel van het faillissement te redden’. Zo niet, houdt Insel iC aansprakelijk voor 120 miljoen dollar. ,,InterCaribbean weet - en de rechter ook - dat voor die vordering conservatoir beslag is toegestaan.” Aldus Rogier van de Heuvel, bewindvoerder van Insel Air in het kort geding dat iC heeft aangespannen om opheffing te eisen van het executoriaal beslag sinds vorige week zaterdag op de brandstof van een door interCaribbean gehuurd vliegtuig op Sint Maarten. Het geding diende vrijdag.
Die 120 miljoen is gebaseerd op de volgende redenering: als iC niet het crediteurenakkoord redt en betaalt, dan moet Insel alsnog circa 100 miljoen betalen omdat de schulden dan niet tenietgaan; plus rente en kosten.
,,InterCaribbean zal een beweging moeten maken: het akkoord moet alsnog gehomologeerd worden. Dan is de vordering alweer afgenomen, naar iets meer dan 11 miljoen dollar”, stelt de bewindvoerder. ,,Maar volstrekt ondenkbaar is dat interCaribbean zomaar van haar verplichtingen kan weglopen, zonder daarvan gevolgen te ondervinden en zonder dat haar activa hier - en vooralsnog is dat alleen haar brandstof - blootgesteld worden aan verhaalsacties.”
InterCaribbean zal ‘een andere toon moeten gaan aanslaan’. ,,Zij zit door haar eigen wanprestatie nu klem in de overeenkomst. Deze is voorwaardelijk/gedeeltelijk ontbonden en zij is grotelijks schadeplichtig, behalve voor zover ze niet alsnog zekerheid stelt en de aandelen overneemt - en vliegtuigen ter beschikking stelt.”
De ‘dramatische positie’ waarin Insel vandaag verkeert is naar de mening van Van den Heuvel in belangrijke mate te danken aan de weigering van interCaribbean de HoA na te komen. ,,We hebben destijds One Laser Group (OLG) vaarwel gezegd, omdat zij niet tijdig garanties kon stellen en interCaribean zich in feite presenteerde als een enthousiaste partij die alles kon oplossen en middelen genoeg had. Men wist: time is of the essence.”
Ter voorkoming van de verdere verslechtering bij Insel zijn partijen in de HoA zelfs overeengekomen dat iC al vanaf 1 november medeverantwoordelijkheid zou dragen voor de bedrijfsvoering alsmede onmiddellijk vliegtuigen ter beschikking zou stellen om de inkomstenstroom van Insel op niveau te houden.
,,Daarom ziet u in de HOA ook staan dat de overeenkomst terugwerkt tot 1 november 2018. Daarom heeft de overheid ook al meteen visa voor ceo Trevor Sadler en zijn familie geregeld. Daarom zouden er op grond van de HoA ook meteen en onvoorwaardelijk vliegtuigen ter beschikking worden gesteld.”
Volgens de bewindvoerder respecteert interCaribbean niet alleen de afspraken en de HoA niet, maar ook niet het vonnis van het gerecht en laat het Insel ‘liever doodbloeden, kennelijk in een poging om de deal dan eenvoudig achter zich te laten’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).