Van een onzer verslaggevers

Willemstad/Washington - Samen met de betrokken collega’s op de Koninkrijksambassade monitort de Curaçaose Gevolmachtigd minister Xavier Prens in de Amerikaanse hoofdstad Washington de ontwikkelingen in Venezuela nauwgezet.

venezolanenDesgevraagd bevestigt Prens dat deze crisissituatie zijn aandacht en die van zijn collega’s op de ambassade heeft. ,,Vooral met betrekking tot de elkaar snel opvolgende ‘events on the ground in Venezuela’ en de beslissingen en statements die de Amerikaanse regering en het Congres in dat kader doen uitgaan”, antwoordt de Curaçaose diplomaat op vragen van deze krant.
Daarnaast is er natuurlijk ook intensief contact met de collega’s op Curaçao van Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB), die onder de politieke verantwoordelijkheid valt van premier Eugene Rhuggenaath (PAR), en met Buitenlandse Zaken in Den Haag.
Vandaag is er ook een ingelaste bijeenkomst van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) om een en ander met betrekking tot Venezuela te bespreken. Het Koninkrijk is waarnemer bij de OAS, dus Nederland en Curaçao zitten ook in de zaal.
De Venezolaanse crisis is van een ongekende omvang en heeft een enorme impact op de regio, waaronder de ABC-eilanden. Als zodanig is het al geruime tijd onderwerp van diplomatiek overleg in met name Washington DC. Bij de OAS, bestaande uit 35 onafhankelijk staten op het Amerikaanse continent, maar ook bij organisaties als het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, de International Development Bank (IDB) en de Pan-American Health Organization (Paho). Zowel het Koninkrijk als de Curaçaose vertegenwoordiging in Washington houden dat alles nauwlettend in de gaten en schuiven aan waar mogelijk. Ook is er meer dan regulier overleg met relevante Amerikaanse autoriteiten waaronder het State Department, het Witte Huis, Treasury en Congres.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).