Van een onzer verslageefsters

Willemstad - Curaçao heeft in verband met de impact die de migratie uit Venezuela heeft op het eiland, een tweede ondersteuningsverzoek ingediend bij de Nederlandse regering.

steunMet dit verzoek voor bijstand dat gebaseerd is op artikel 36 van het Statuut, doet Curaçao vanuit haar eigen verantwoordelijkheid voor migratie een beroep op de in het Statuut verankerde bereidheid om elkaar als landen in het Koninkrijk bij te staan, zo legt de regering in een schriftelijke verklaring uit.
Met het verzoek tracht Curaçao voldoende kennis, expertise en capaciteit te mobiliseren om de aan de migratie vanuit Venezuela gerelateerde uitdagingen aan te kunnen gaan. Ondersteuning en verdere samenwerking is gevraagd voor onder meer het optimaliseren van de opsporing op zee, de beschermingsprocedures op basis van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zodat deze in lijn zijn met de internationale verplichtingen, het verbeteren van de aanpak van illegaal verblijf, verruiming van de detentiecapaciteit ten behoeve van het terugkeerproces, en het ondervangen van risico’s in de gezondheidszorg.
,,Curaçao ondervindt in toenemende mate negatieve gevolgen van de Venezolaanse migratiecrisis”, aldus de verklaring. ,,De regering constateert dat de massamigratie waarop de landen van het Koninkrijk sinds enige tijd gezamenlijk voorbereiden middels afstemming en het voorbereiden van draaiboeken, zich (nog) niet zal voordoen in de vorm van een grote toestroom in korte tijd die zich manifesteert over zee aan onze grenzen, maar dat die massamigratie zich reeds sluipenderwijs heeft voltrokken, met name sinds 2016. Het betreft onder meer Venezolanen die na de maximale periode van verblijf als toerist, of na het verlopen van een vergunning voor tijdelijk verblijf, niet zijn teruggekeerd, alsmede Venezolanen die met bootjes op illegale wijze het land zijn binnengekomen.”
Nederland droeg op basis van een eerste ondersteuningsverzoek vorig jaar reeds financieel bij met 132.000 euro aan de verbetering van de opsluitcapaciteit voor ongedocumenteerden die in afwachting zijn van deportatie. Ook is er nauw samengewerkt met verschillende Nederlandse ministeries en instanties in verband met de implementatie van de procedure die is ingevoerd als vreemdelingen bescherming tegen verwijdering willen onder artikel 3 van het EVRM. ,,De Curaçaose overheid is hoopvol over een positieve reactie van Nederland op dit tweede verzoek. De exacte invulling van de ondersteuning is onderwerp van nader overleg tussen de landen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).