Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens de jongste aangepaste eindejaarsprognose sluit het Land Curaçao het begrotingsjaar 2018 met 81,5 miljoen gulden aan tegenvallers.

cft dick draaijerEr zijn zowel tegenvallers qua belastingopbrengsten, tegenvallers wat betreft andere baten, waaronder dividenden van overheids-nv’s, als tegenvaller als gevolge van extra overheidsuitgaven. Bij elkaar gaat het om het aanzienlijke bedrag van 81,5 miljoen, zo becijfert het College financieel toezicht (Cft) in een brief aan het kabinet en de Staten.
De tegenvaller bij de belastingen bedraagt - nota bene ná meevallers - 38,4 miljoen. De tegenvaller in verband met achtergebleven andere baten, zoals dividenden, komt uit op 15,1 miljoen. En met meer uitgaven dan begroot is de tegenvaller 28 miljoen.
Minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën wijt deze tegenvallers voornamelijk aan de economische krimp, die onder meer zichtbaar wordt in een tegenvaller bij de loonbelasting: 39,4 miljoen minder. Daarnaast worden tegenvallers in de begrote opbrengsten uit het compliance-traject, bedoeld om de inkomsten uit belastingen juist op te schroeven, genoemd.
De bewindsman heeft verder aangegeven dat een meevaller is gerealiseerd van 13,6 miljoen inzake navordering invoerrechten en omzetbelasting. Dit bedrag is hierboven verwerkt, maar dan nóg blijft er per saldo sprake van een belastingtegenvaller.
Het Cft voorziet dat de tegenvaller van 15,1 miljoen wat betreft niet-belastingopbrengsten ‘mogelijk nog groter zou kunnen zijn’. Gijsbertha heeft aangegeven voor de volgende entiteiten dividenden te verwachten: de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) 12,9 miljoen; Refineria di Kòrsou (RdK) 9 miljoen; en Curaçao Airport Holding (CAH) 2 miljoen.
Op basis van de meerjarige opgenomen dividendbaten van 35,8 miljoen betekent dit een tegenvaller van 11,9 miljoen, berekent Cft. ,,Daarbij dient opgemerkt te worden dat de overname van Insel Air nog niet is afgerond en dat de dividenduitkering van CAH nog niet is gerealiseerd.”
Met de tegenvaller van 11,9 miljoen is al wel rekening gehouden in bovengenoemde getallen. Maar deze tegenvaller ‘is pas in beeld gekomen na uitdrukkelijk verzoek van het Cft’, meldt collegevoorzitter Raymond Gradus in de brief gericht aan minister Gijsbertha en Statenvoorzitter William Milllerson (PAR).
,,Hieruit wordt opgemaakt dat er onvoldoende aandacht is voor het volgen van de resultaten van de overheidsvennootschappen en de daaraan gerelateerde opbrengsten in de begroting. Dit onderstreept nogmaals het belang van de ontwikkeling van een beheerstructuur voor overheidsentiteiten en de vaststelling van een structureel dividendbeleid, waar het Cft om heeft gevraagd.”
Daarnaast heeft Gijsbertha extra uitgaven gemeld van 28 miljoen, waarvan 16,4 miljoen betrekking heeft op ‘ongeoorloofde c.q. ongeregistreerde verplichtingen’. Het betreft hier onder meer openstaande facturen van voorgaande jaren en te laag opgenomen landsbijdragen van diverse instituties zoals de Kustwacht Caribisch Gebied en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.
Dit bevestigt volgens Cft ‘het beeld dat de interne beheersing en controle onvoldoende op orde zijn en dat tegenvallers zowel in de baten als bij de lasten niet tijdig worden gesignaleerd’. Bijsturing gebeurt daardoor te laat, onvoldoende of blijft uit. ,,Ingrijpende verbeteringen in het financieel beheer zijn nodig om deze trend te doorbreken”, stelt het college met nadruk.
Al met al staat hiermee de teller voor wat betreft het aangepaste resultaat voor 2018 op een tekort van 39,1 miljoen, terwijl er ten behoeve van de compensatie van het tekort over 2017 van 116,8 miljoen gerekend was met een begroot overschot van 42,4 miljoen. Bij elkaar opgeteld komt het totale tekort van beide jaren voorlopig uit op 155,9 miljoen, zoals het Antilliaans Dagblad gisteren berichtte.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).