Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ennia heeft verbolgen gereageerd op een brief waarin broker Aon Dutch Caribbean klanten met een Ennia-polis wijst op de risico’s van verzekerd zijn bij deze maatschappij.

F08 Ennia strijdtDe Aon-brief is in handen van deze krant. Ennia wordt ongunstig beoordeeld door Aon’s Market Security Committee, zo schrijft de lokale directie. Om dit te bepalen kijkt deze interne Aon-commissie naar bepaalde zaken die onder andere verband houden met de openbaarmaking van financiële cijfers.
De Ennia-top is ‘teleurgesteld en boos’ over deze actie van businesspartner Aon, waarmee jarenlang is samengewerkt. Aldus directeur Reinald Curiel desgevraagd. Klanten worden onnodig ongerust gemaakt. Weliswaar is de noodregeling van toepassing, maar de Centrale Bank CBCS heeft bij herhaling publiekelijk gesteld dat Ennia normaal aan haar verplichtingen kan voldoen.
Verder is Aon niet consistent, meent Curiel. Want terwijl Aon Dutch Caribbean klanten Ennia-polissen afraadt, neemt Aon Benfield in Nederland wel aanzienlijke bedragen premies aan om Ennia te herverzekeren. ,,Dus dán is er wel vertrouwen.”
En hoewel ten tijde van de noodregeling formeel niet hoeft te worden gepubliceerd, is het wel de bedoeling dat Ennia de jaarcijfers gewoon openbaar zal maken.
Curiel: ,,Ennia is een sterk merk met goede producten en prijzen. De markt herkent en erkent dat. Daar werken wij ook aan, om met goede producten tegen de best mogelijke prijzen onze klanten optimaal te bedienen. Hierdoor zijn wij ook groot geworden.”
Hij vindt het daarom ‘zeer kwalijk’ om te moeten vaststellen dat een businesspartner zich op een dergelijke manier opstelt. ,,Er is een uitvoerige conference call geweest met Aon Market Security Committee, Aon Curaçao, Aon Nederland, Ennia en de CBCS. Op een duidelijke wijze heeft Centrale Bank-directeur Jose Jardim de situatie uiteengezet. Ook is erop gewezen dat de schademarkt, waarop Aon lokaal hoofdzakelijk actief is, nauwelijks geraakt wordt door de noodregeling.”
In de brief aan cliënten legt de verzekeringsmakelaar uit op objectieve wijze vast te stellen of een verzekeraar redelijkerwijs in staat is zich aan de contractuele verplichtingen jegens klanten van Aon te houden. Naar de mening van de commissie kunnen Ennia Caribe Holding en de daaraan gerelateerde bedrijven niet bepaalde specifieke criteria voldoen.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).