Importeur van 500.000 liter diesel schiet in de verdediging
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het monopolie van Curoil is al lang beëindigd door de regering die al enkele jaren de vrije import van diesel en andere olieproducten toestaat, aldus Inter Caribbean Trading & Shipping Company.

curoil,,Dat er nu voor het eerst een bedrijf van deze vrije markt gebruikmaakt is misschien wat anders.” Gisteren belegde de top van het bedrijf een persconferentie. Daarmee reageert Inter Caribbean Trading & Shipping op minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) die het bedrijf heeft bevolen de 500.000 liter geïmporteerde dieselolie binnen twee weken van het eiland te verwijderen.
De ondernemer stelt echter dat import van de dieselolie geheel legaal is verlopen, dat er omzetbelasting en accijns over is betaald en dat het overheids-nv Curoil is geweest die de politiek mogelijk heeft ingeschakeld vanwege de gevreesde concurrentie.
,,Dat Curoil bovendien stelt dat onze diesel van slechte kwaliteit is, kunnen we niet begrijpen. Want wij hebben de diesel vóór de inklaring laten controleren, zoals ook door de douane voorgeschreven wordt. Dit is gedaan door het bedrijf Saybolt Division Of Core Laboratories nv, dat dit ook voor Curoil doet.”
Uitgelegd wordt dat de diesel vooral bedoeld is voor levering aan bedrijven die gebruikmaken van generatoren zoals aannemers, supermarkten en de asfaltfabriek en niet voor de pompstations. ,,Curoil kan het gewoon niet hebben dat onze diesel goedkoper is”, zo wordt verder aangevoerd.
Quino Chin-A-Lien, volgens de Kamer van Koophandel (KvK) directeur van het bedrijf, stelt in een persverklaring dat er vanaf het begin moeilijk werd gedaan over het verlenen van een vergunning om het schip met de lading toe te laten.
,,Met de hulp van onze advocaat Chester Peterson is het uiteindelijk gelukt een ligplaats toegewezen te krijgen. Vanaf dat moment brak de hel los. We denken dat onder aanvoering van Curoil alle betrokken instellingen excuses verzonnen om ons ervan te weerhouden de lading te distribueren en verkopen.”
Ook met milieuaspecten zegt woordvoerder Rensley Meulens rekening te hebben gehouden. ,,Het bedrijf houdt terdege rekening met de Hinder- en Milieuverordening. Daarvoor zijn eerst de benodigde instanties benaderd”, zo wordt in een communiqué nader uitgelegd. ,,We hadden wel wat tegenstand verwacht, maar dat de minister zich ermee is gaan bemoeien en een Ministeriële Beschikking uitschreef en zelfs onder begeleiding van de politie en vertegenwoordigers van de Milieudienst het bedrijf is komen bedreigen, dat gaat onze pet te boven.”
Op pagina 6
‘Curoil besteelt bevolking’


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).