Uitstel goedkeuring crediteurenakkoord tot 15 januari
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Insel Air heeft toch weer even lucht gekregen van de rechter-commissaris. De goedkeuring van het crediteurenakkoord is uitgesteld tot 15 januari. Daarmee wordt aan interCaribbean de gelegenheid geboden om alsnog haar bank te overtuigen en een garantie af te geven voor de investeringsverplichting.

inselDeze beslissing heeft rechter-commissaris Pieter de Kort gisteren aan het einde van de dag genomen. Daarbij liet hij het vonnis in het kort geding eerder op de dag zwaar mee wegen. De kortgedingrechter veroordeelde interCaribbean Airways tot het betalen van een dwangsom van 500.000 dollar als er geen garantie op tafel komt. Behalve dat Insel-bewindvoerder Rogier van den Heuvel uiterlijk 15 januari de rechter ervan moet kunnen overtuigen dat Insel Air het crediteurenakkoord kan nakomen, moet interCaribbean op haar beurt er dan wel alle vertrouwen in hebben dat de door de Curaçaose burgerluchtvaartautoriteit aan Insel afgegeven vergunning niet in gevaar komt na de overname.
Rechter-commissaris De Kort kon geen goedkeuring geven aan het crediteurenakkoord waarmee het merendeel van de schuldeisers van Insel Air International op 4 december instemde. Want interCaribbean heeft ook gisteren niet de vereiste garantie kunnen bieden dat zij haar verplichtingen zoals vastgelegd in de Heads of Agreement (HoA) voor de overname van Insel kan nakomen: het beschikbaar stellen van 11.050.000 dollar over een periode van negen jaar ten behoeve van de crediteuren. Daardoor kan Insel geen zekerheid geven dat de schuldeisers daadwerkelijk betaald worden.
Als er op 15 januari nog geen garantie is, moet de luchtvaartmaatschappij van de Turks- en Caicoseilanden op basis van het vonnis van de kortgedingrechter een dwangsom van 500.000 dollar betalen. De rechter noemt het ‘niet aannemelijk’ dat ‘interCaribbean op dit moment, vanwege de onzekerheid over de bedrijfsstructuur en, in verband daarmee, de financieringsbereidheid van haar huisbank, de vereiste zekerheid niet kan verschaffen’. En omdat het directe gevolg daarvan is dat de homologatie van het crediteurenakkoord door de rechter-commissaris uitblijft, heeft de rechter interCaribbean een dwangsom van 500.000 dollar opgelegd.
Dat is veel minder dan de 11.050.000 dollar die de Insel-bewindvoerder had gevraagd. Bovendien werden twee andere eisen geheel niet gehonoreerd door het Gerecht in Eerste Aanleg. Van den Heuvel eiste dat op straffe van een dwangsom van 100.000 dollar per week ‘binnen twee weken’ drie Embraer-toestellen, zoals toegezegd in de HoA, naar Curaçao zouden komen en dat ‘uiterlijk eind januari’ de overdracht van de aandelen in Insel Air zou plaatsvinden. De kortgedingrechter oordeelt dat Insel Air en haar bewindvoerder het spoedeisend belang van de levering van de vliegtuigen ‘onvoldoende hebben toegelicht’ en dat er in de HoA geen tijdstip is vastgesteld voor de overdracht van de aandelen.
Tijdens de behandeling van het kort geding vorige week vrijdag ontstaat de indruk dat beide partijen van mening verschillen over de uitleg van bepaalde afspraken. Advocaat Arndt van Hoof geeft namens interCaribbean aan dat de maatschappij ervanuit ging dat de zekerheidstelling pas vereist is na het tekenen van de Shares Purchase Agreement (SPA). Maar in een van de artikelen in de HoA staat toch overduidelijk dat ‘in order to comply with legal requirements for court homologation of a creditors agreement, interCaribbean’s obligations will have to be sufficiently secured’. De kortgedingrechter noemt in zijn vonnis ook de afspraak dat ongeveer 1,5 miljoen dollar wordt betaald na het ondertekenen van de SPA.
Maar het grote struikelblok is de structuur waarbij de Curaçaose overheid 51 procent van het vruchtgebruik van de aandelen heeft. Directeur Sadler is er niet gerust op dat die niet zal leiden tot het terugtrekken van de vergunningen van Insel - de Airline Operating Certificates - door de burgerluchtvaartautoriteit op Curaçao. Maar die bedrijfsstructuur, waarbij interCaribbean ‘slechts 49 procent zeggenschap’ heeft, ook al is dat een tijdelijke oplossing, staat bovendien een zekerheidstelling op dit moment in de weg, zo zei Sadler vorige week tegen de rechter. De ceo van interCaribbean Airways benadrukt dat zijn maatschappij er klaar voor is en in staat om Insel over te nemen, maar vraagt alleen meer tijd, zodat ‘we de noodzakelijke due diligence met onze bank kunnen afronden’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).