Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Er zijn ‘aanvullende maatregelen’ nodig om de met de vergrijzing gepaard gaande extra kosten in toom te houden en daarmee de houdbaarheid van de landsbegrotingen veilig te stellen.

 

Leila Matroos-Lasten, president ad interim van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), gebruikt haar jongste Report of the President behorend bij het verslag over het tweede kwartaal van 2018 om met de nodige klem aandacht te vragen voor de financiële gevolgen van toenemende vergrijzing.matroos
Door een combinatie van het bereiken van hogere leeftijden enerzijds en een laag geboortecijfer anderzijds hebben de eilanden te maken met een steeds ouder wordende bevolking. ,,Zonder de juiste en tijdige maatregelen, zal de oudere bevolking nog meer druk gaan uitoefenen op het reeds hoge niveau van publieke bestedingen gerelateerd aan de vergrijzing.”
Dat heeft dan onder meer betrekking op de toenemende ziekte- en zorgkosten en de aanvullingen die vereist zijn om de tekorten van het AOV-fonds ten behoeve van het ouderdomspensioen te kunnen blijven dekken, legt de Centrale Bank-topfunctionaris uit.
Door de al bestaande moeilijkheden om de landsbegrotingen in het gareel te houden, hebben beide regeringen - in zowel Willemstad als in Philipsburg - ‘substantiële betalingsachterstanden’ opgebouwd bij de sociale verzekeraars. Er dient daarom dringend wat te gebeuren om deze achterstanden weg te werken en nieuwe schuldopbouw te voorkomen.
Hoewel beide landen de pensioengerechtigde leeftijd hebben opgetrokken - op Curaçao van 60 tot 65 jaar en op Sint Maarten naar 62 jaar - is dit volgens Matroos-Lasten bij lange na niet voldoende. Additionele maatregelen zijn een must.
Onder meer denkt de ad-interim CBCS-president aan de introductie van een verplicht (basis)pensioenstelsel en ingrepen in de gezondheidszorg die tot doel hebben de efficiëntie te verhogen.
Matroos-Lasten noemt dit ‘stappen die genomen moeten worden’. Ten aanzien van Sint Maarten is het advies om de pensioenleeftijd te verhogen tot 65 jaar en om een algemeen ziektekostenverzekeringsstelsel in te voeren.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).