Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De regering van Curaçao moet een onderhandelingscommissie benoemen die binnen een maand een concreet voorstel moet presenteren aan de regering om Hotel Otrobanda te kopen.

hotelotrobandaDat stellen PS-leider Ben Whiteman en zijn partijgenoot Statenlid Jaime Córdoba in een brief aan minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling. Pueblo Soberano is oppositiepartij met één zetel in het parlement.
Volgens het tweetal kan het door de regering zelf aanschaffen van het hotel bijdragen aan economische groei. ,,Zoals bekend maakt de Curaçaose economie een onophoudelijke verslechtering mee. De werkloosheid neemt toe en de koopkracht van de Curaçaose bevolking daalt. Een van de economische pilaren - toerisme - maakt eveneens moeilijke tijden door, met de sluiting van verschillende hotels die daarmee grote schulden en nog meer werklozen achterlaten. Bovendien heeft een groot deel van de mogelijke kopers - voornamelijk van Europese afkomst - de intentie een ‘all inclusive’-beleid te hanteren, waardoor de deviezen voor het land gering zijn”, aldus Whiteman en Córdoba.
De veiling van Hotel Otrobanda is tot nader order aangehouden, zo stelt het tweetal van Soberano, ‘maar ondertussen lijken er tussen de geïnteresseerden investeerders te zitten die van de locatie een totaal verschillende bestemming zullen maken’. ,,Dit terwijl Hotel Otrobanda het enige hotel is waarin de toerist vanuit zijn hotelkamer een cruiseschip kan zien binnenvaren.”
PS stelt in dit kader voor dat de regering zelf het hotel koopt middels een hypothecaire lening met een rente van 3 procent. Ook stelt de PS voor om een commissie samen te stellen bestaande uit zeven personen. In deze commissie moeten het ministerie van Economische Ontwikkeling, het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, het ministerie van Financiën, hotelvereniging Chata en Plataforma Otrobanda vertegenwoordigd zijn.
Om het bedrag rond te krijgen voor de aanschaf van het hotel, stelt PS voor om gelden vrij te maken uit overheidsbedrijven; een lening van 2 procent te doen bij lokale commerciële banken en/of andere lokale financiële instanties ‘met veel geld’; een lening van 2 procent aan te vragen bij De Nederlandsche Bank; of om een verzoek voor een lening van 2 procent in te dienen bij de regering van China.
,,Deze manier van banen behouden en economische activiteit genereren, vormt de basis van de patriottische en soevereine regeringsfilosofie ‘Laten we het weinige dat we hebben verdelen onder zo veel mogelijk mensen, in plaats van zo veel mogelijk te verdelen onder zo min mogelijk mensen’”, zo sluiten Whiteman en Córdoba de brief aan minister Martina af.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).