Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Gaming Control Board (GCB) wordt binnenkort belast met het toezicht op álle vormen van kansspelen die op of vanuit Curaçao worden aangeboden. Dat wil zeggen naast de zogeheten ‘land based’ casino’s voortaan óók online gaming.

F05 GCB toezicht online gamingDe supervisie op de online gaming-sector wordt hiermee overgeheveld van de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Justitie naar die van de minister van Financiën en valt daarmee als zodanig ook onder het regime van GCB, zo krijgt het Antilliaans Dagblad bevestigd.
Eén van de argumenten om het toezicht van GCB uit te breiden en GCB te benoemen tot zogeheten ‘eenvormig toezichthouder op kansspelen’ op Curaçao is omdat ‘bij illegale kansspelen de eerlijkheid van de aangeboden uitbetaling van de prijzen niet is gegarandeerd, wat de spelers benadeelt en ernstig afbreuk doet aan het internationaal imago van Curaçao’. Zo meldt de minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN), in een bekendmaking in de lokale media.
Tot nu toe was er geen specifiek toezicht op online gaming, oftewel internetcasino’s, die de laatste jaren steeds vaker internationaal in het nieuws kwamen, onder andere door publicaties van de Kansspel Autoriteit (KSA) in Nederland.
Het binnen afzienbare tijd door de GCB uit te voeren toezicht ‘regardeert alle kansspelen die op of vanuit Curaçao worden aangeboden’, aldus de bewindsman van Financiën en ‘wordt over alle kansspelsectoren op eenvormige wijze uitgevoerd’. De overheidsstichting GCB is gevestigd aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ‘Don’ Martina en staat onder leiding van directeur Gino Campbell. Clarelli Helen Hato-Willems is het enig bestuurslid.
De stichting werd in april 1999 opgericht en heeft volgens de Kamer van Koophandel tot doel ‘het op basis van wet- en regelgeving en deze statuten uitoefenen van de haar toegekende taken op het gebied van het casinowezen van Curaçao’ en alles ‘met inachtneming van het algemeen belang en een deugdelijke sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao’.
Het spoedig uit te breiden toezicht betreft ‘de naleving van alle wet- en regelgeving die betrekking heeft op kansspelen, aangeboden in of vanuit Curaçao, op de aanbieders daarvan en de deelnemers daaraan, inclusief de wet- en regelgeving ter voorkoming en bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en proliferatie’. Aldus minister Gijsbertha.
Dit eenvormig toezicht zal mede worden ingezet ter bestrijding van illegale kansspelen. Aanbieders van illegale kansspelen vormen volgens de bewindsman ‘een bedreiging voor de samenleving’ doordat het ongecontroleerde aanbod het risico op gokverslaving onder de Curaçaose bevolking verhoogt.
,,Ook dragen illegale aanbieders niet bij aan de landskas omdat zij geen vergunningsrechten of belastingen betalen over de illegaal verkregen inkomsten, en vormen zij oneerlijke concurrentie voor legaal opererende aanbieders.”
Doordat controle ontbreekt bevorderen illegale kansspelen bovendien witwaspraktijken, terrorismefinanciering en proliferatie. Gijsbertha in zijn officiële bekendmaking: ,,Verwacht wordt dat de benoeming van de GCB tot eenvormig toezichthouder op kansspelen in hoge mate effectief zal zijn bij de bescherming van de Curaçaose samenleving tegen de gevolgen van illegale kansspelen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).