Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Staten van Curaçao hebben door middel van een amendement 250.000 gulden van de eigen begroting 2019 voor het parlement gehaald om deze beschikbaar te stellen aan goede aan maatschappelijke doelen.

F06 OP StatenDe leden Rozendal, McWilliam, Plet, Hato, Cleopa (van MAN), El Ayoubi, Seferina, Millerson, Waltoud en Obispo (van PAR) zijn van mening dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan, zo luidt de toelichting. Dit betekent dat eenieder het minimum heeft om op een zo waardig en comfortabel mogelijke manier te kunnen wonen in zijn huis.
Een kapot raam, defecte deur of lekkend plafond brengt veel ongemak met zich mee. Het project ‘Retoke’ van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn heeft in het verleden een helpende hand kunnen bieden om dit soort reparatiewerkzaamheden te bekostigen, specifiek voor mensen onder de armoedegrens.
Met ‘Retoke’ kunnen relatief kleine klachten worden verholpen, maar dit heeft een grote impact op de kwaliteit van het leven van mensen. De Statenleden van coalitiepartijen PAR en MAN roepen SOAW-minister Hensley Koeiman (MAN) op om ook het bedrijfsleven hierbij te betrekken.
Ook sport kan een extra steuntje in de rug goed gebruiken. Tot nu toe gebeurt dit met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Sport aan sportstichting Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK).
De Staten stellen respectievelijk 150.000 en 100.000 gulden beschikbaar voor Retoke en FDDK. Dit geldt wordt ‘budgetneutraal’ overgeheveld vanuit de Staten. Eénmalig en uitsluitend voor het dienstjaar 2019, aldus het amendement van de begroting van Curaçao voor volgend jaar. Hiervoor is het bedrag van 13.016.900 op de gewone dienst bij Staten vervangen door 12.766.900 gulden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.