Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Traditiegetrouw wordt op de eerste zondag van het jaar Fuikdag georganiseerd. Aangezien het botenfeest ieder jaar groter wordt en daar verschillende veiligheidsrisico’s bij komen kijken, hebben de autoriteiten na een vergadering met de minister van Justitie besloten om de regels voor de komende editie aan te scherpen.

F13 Fuikdag 2017 JEUZo is bijvoorbeeld besloten om geen vergunning uit te geven voor de verkoop van alcohol tijdens Fuikdag. Ook is harde muziek op een vlot of een podium niet toegestaan en moeten alle boten die deelnemen aan het evenement naast de nodige documenten, ook genoeg veiligheidsvesten (conform het aantal passagiers) aan boord hebben. Bovendien zal de brandweer controles verrichten bij het aansteken van vuur aan boord van een boot voor bijvoorbeeld een barbecue. Ook wordt eraan herinnerd dat het niet langer is toegestaan personen van en naar de locatie voor Fuikdag te transporteren. Alleen personen met een eigen boot kunnen dus bij Fuikbaai arriveren, aldus de autoriteiten. ,,Deze maatregel wordt nodig geacht omdat ieder jaar weer mensen die een ‘lift’ naar Fuikbaai hebben gekregen, daar stranden en niet terug kunnen keren naar Caracasbaai. Het gevolg hiervan is dat zij via het privéterrein van Barbara Beach de stad proberen te bereiken. Dit zorgt voor nóg meer chaos en risico’s voor de veiligheid. Daarom wordt dit niet langer getolereerd”, aldus de autoriteiten.
Gewaarschuwd wordt dat autoriteiten - het Korps Politie Curaçao, de kustwacht, Maritieme Inspectie, Havenmeester, brandweer en Citro - streng zullen controleren of de regels worden nageleefd. ,,De autoriteiten zullen streng optreden indien de regels voor Fuikdag worden overtreden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).