Van een onzer verslaggevers
New York/Willemstad - Parman International bv van de Amerikaanse eigenaar Hushang Ansary moet 100 miljoen dollar cash, bijna 180 miljoen gulden, beschikbaar stellen aan verzekeringsmaatschappij Ennia op Curaçao.

EnniaAnders gezegd: Parman moet eraan meewerken dat Ennia kan beschikken over dit bedrag dat op de rekening van Ennia Caribe Leven bij Merrill Lynch staat.
Dat heeft de rechter van de US Bankruptcy Court Southern District of New York gisteren, op de eerste dag van de zitting, bepaald. Ennia Caribe Holding en andere Ennia-entiteiten hebben in nauwe samenwerking met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) een rechtszaak aangespannen tegen hun eigenaar Ansary, die via Parman de aandelen in Ennia bezit.
Doel is erkenning in de Verenigde Staten (VS) van de in juli door het Curaçaose gerecht uitgesproken noodregeling, waarmee de CBCS tijdelijk het bestuur bij de verzekeraar heeft overgenomen om - in het belang van de polishouders en verzekerden - de solvabiliteitspositie te herstructureren. De gelden die Parman buiten het bereik van Ennia had geparkeerd, moeten weer ter beschikking komen van de verzekeraar.
Op instructie van de rechter in New York dient Ansary in te stemmen om Ennia/CBCS toegang te geven tot in ieder geval 100 miljoen dollar. De Ennia-bedrijven bezitten bij Merrill Lynch in de VS 117 miljoen dollar aan cash plus nog eens voor circa 170 miljoen dollar aan waardepapieren, maar kunnen er zelf niet bij. Om optimaal te kunnen functioneren hebben de werkmaatschappijen van het verzekeringsbedrijf continu - zonder verstoring of beperking dus - toegang nodig tot deze rekeningen.
Parman International moest gisteren meer tegenslag incasseren. Zo werd een verzoek van de verdediging van Parman om zes maanden te wachten met de uitspraak over ‘recognition’ - de door Ennia en Centrale Bank verzochte erkenning van de noodregeling - niet gehonoreerd door de New Yorkse rechter.
Dat de advocaten van Ansary’s Parman bereid zijn alles uit de kast te halen om maar in het gelijk gesteld te worden blijkt wel uit hun actie om Curaçao te vergelijken met Venezuela; zo zouden de Curaçaose wetten volgens hen niet ‘up to international standards’ zijn en moet dit Caribisch deel van het Koninkrijk de wetten eerst maar eens aanpassen aan de standaard in ‘civilized countries’. De rechter wilde die vergelijking echter niet horen. Curaçao is geen Venezuela, zei rechter Martin Glenn.
Nog vóór de zitting had de verdediging van Parman International een ‘motion in limine’ ingebracht, waarin onder meer werd verzocht om bepaalde feiten op grond waarvan de Centrale Bank de noodregeling heeft uitgeroepen uit te sluiten van het geding, zoals het intrekken van de vergunningen. Deze motion werd gisteren al aan het begin van de zitting ‘denied’ door de rechter.
Het is nog niet bekend op welke termijn rechter Glenn een uitspraak gaat doen. Mogelijk al wel spoedig.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.