Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Deze maand nog zal het eerste deel van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) worden opgeleverd. Het gaat daarbij om vier afdelingen waarvan de constructie, met daarbij de elektriciteitskabels en waterleidingen, volledig is geïnstalleerd.

F03Eerste deel HNOVolgende week zaterdag moeten de afdelingen A, D, E en H3 afgerond worden. Dat zijn het dialysecentrum, de afdeling ‘Moeder en Kind’, de centrale hal van het ziekenhuis en de keuken. De rest van het gebouw volgt een aantal maanden later.
Volgens Clifton Wallé, adviseur Strategic Communication HNO, is er bij de bouw van het Curaçao Medical Center (CMC) - zoals het zal gaan heten wanneer het nieuwe ziekenhuis operationeel is - rekening gehouden met vijf belangrijke uitgangspunten. Namelijk het centraal stellen van de patiënt, het zorgen voor een efficiënte doorstroming van mensen, goederen en voertuigen en het behouden van flexibiliteit. Verder zijn het gebruik van bewezen technologieën en duurzaamheid twee belangrijke pijlers.
Aan het centraal stellen van de patiënten is volgens Wallé gehoor gegeven in het logistiek concept. Bijvoorbeeld door functies te clusteren en bij de positionering van verschillende afdelingen te kijken naar relaties die afdelingen onderling hebben. Daarbij is prioriteit gegeven aan de relaties in het voordeel van de verstrekking van acute zorg, van de zorglogistiek, de goederen en het personeel.
Ook wordt in dat kader genoemd dat het thema ‘vrouw en kind’ zichtbaar is weergegeven en dat de logistiek met betrekking tot de acute zorg zo veel mogelijk is gescheiden van de overige logistiek, patiëntenzorg en verpleging. ,,De goederenlogistiek heeft geen negatief of ontwrichtend effect op de patiëntenlogistiek, want het gebouw is uitgerust met een logistieke verdieping waar goederenlogistiek, algemene en technische logistiek plaatsvinden en waarbij de belangrijkste doorvoerlogistiek en de logistiek op de afdelingen van elkaar zijn gescheiden”, aldus de communicatieadviseur.
Dat sluit ook weer aan op het tweede uitgangspunt, de ‘flow’, oftewel de doorstroming. Ook daarmee is rekening gehouden in de logistiek en in de toegankelijkheid van het CMC. Wallé stelt dat het terrein vanaf de openbare weg gemakkelijk toegankelijk is voor patiënten, bezoekers, personeel en goederen, maar ook voor gemotoriseerd verkeer, ambulances, fietsen, voetgangers en rolstoelgebruikers. Dat geldt ook voor het gebouw zelf, dat overigens niet voor al het gemotoriseerd verkeer toegankelijk is, maar wel voor ambulances. En in het geval van een calamiteit is het nieuwe ziekenhuis bovendien goed bereikbaar voor hulpdiensten. Via meerdere wegen kunnen zij bij het CMC komen.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).