Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Verpleegopleiding IFE werkt met de nieuwste methodes en modern lesmateriaal uit onder andere Nederland, maar de studenten worden beoordeeld op basis van stokoude eindtermen waar de nieuwe lesstof niet in terugkomt.

ifeNatali Garmes, directeur van stichting Instituto pa Formashon den Enfermeria (IFE) noemt het frustrerend dat de nieuwste ideeën en vaardigheden in de verpleging niet kunnen worden getoetst met een cijfer dat meetelt voor het slagen van studenten. Het Expertisecentrum voor Toetsen & Eindexamens (ETE) dat onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) valt, beoordeelt de kwaliteit van de opleiding op basis van een eindtermendocument dat is goedgekeurd in 2003. ,,We zijn nu in 2018 en het document is nooit gereviseerd”, zegt Garmes. Dat terwijl er de afgelopen vijftien jaar veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de medische zorg waardoor ook de taken en vaardigheden van verpleegkundigen en ziekenverzorgers zijn veranderd. ,,Voorheen werd iemand voor een chirurgische ingreep meestal opengesneden, nu gebeurt dat in 60 procent van de gevallen met een kijkoperatie. Dat vraagt een andere voorbereiding van de patiënt, andere voorlichting en andere aandachtspunten”, noemt Garmes als voorbeeld.
IFE biedt zijn leerlingen wel de kennis over de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied, maar kan de stof alleen ‘formatief’, dus niet voor een cijfer toetsen. Garmes: ,,We proberen studenten te motiveren die theorie serieus te nemen, maar ja dat is lastig als het niet meetelt voor de beoordeling.” Het is voor leerlingen op niveau 4 ook van wezenlijk belang dat zij de stof beheersen. ,,Anders missen zij de aansluiting met niveau 5 waarvoor zij naar Nederland moeten”, zegt Garmes.
Net zoals de andere zeven schoolbesturen, trekt ook IFE al jaren steeds aan de bel over deze kwestie en andere telkens terugkerende problemen. Afgelopen week uitten de gezamenlijke schoolbesturen tijdens een persconferentie hun zorgen over de noodsituatie in het onderwijs op Curaçao. Zij hebben in een brief van 28 november aan minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) de regering meegedeeld voorlopig niet deel te nemen aan het maandelijks overleg met Onderwijsminister Alcalá-Wallé, zodat het ministerie zich kan concentreren op drie urgente knelpunten: de juiste normering en ontoereikende bekostiging via het V-stelsel, een veiligheidsplan voor scholen en de digitalisering van het onderwijs. De brief is ondertekend door de acht schoolbesturen: Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS), Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), Dienst Openbare Scholen (DOS), Stichting Christelijk Onderwijs New Song, Stichting Christelijk Onderwijs der EBG, Stichting Onderwijs der Zevende Dags Adventisten (SOZDA), Fundashon Skol Humanista na Papiamentu en Stichting Instituto pa Formashon den Enfermeria (IFE).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.