Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Kura Hulanda-hotels in Otrobanda en Westpunt zijn failliet, maar mogelijk betekent dat nog niet direct het einde.

kurahulandaDe curator en kredietverstrekkers gaan namelijk bekijken of de onroerende zaken en de bedrijfsactiviteiten aan een derde overgedragen kunnen worden.
Zo valt te lezen in het vonnis dat gisteren door het Gerecht in Eerste Aanleg is uitgesproken. Kredietverstrekkers Fundashon Korporashon pa Desaroyo di Korsou (Korpodeko) en de Stichting Economische Ontwikkeling (SEO) dienden op 30 oktober al een verzoekschrift in voor het faillissement van respectievelijk nv Kura Hulanda en nv Kura Hulanda (Westpunt), waarvan Jacob Gelt Dekker en John Padget de eigenaars zijn. Maar de deurwaarder is er niet in geslaagd om zijn exploot - het gerechtelijk stuk waarin het faillissement zou worden aangekondigd - te overhandigen.
Dat verbaasde advocaat Robert Bottse van HBN Law niets, want uit zijn onderzoek was eerder al gebleken dat er geen bestuurders meer stonden ingeschreven in het handelsregister bij de vennootschappen. In een bericht aan het gerecht deze week schreef Bottse daarom ook dat het niet zijn voorkeur had om de schuldenaar op te roepen, zoals processueel gezien wel gebruikelijk is. Hij noemde een dergelijke oproep zelfs illusoir.
,,Gegeven de omstandigheden (i.e. er zijn geen bestuurders en die zullen op korte termijn ook niet worden benoemd), is het niet in het belang van een vlotte afhandeling van de faillissementsverzoeken om de behandeling op 29 januari aanstaande plaats te laten vinden”, stelde de advocaat, om het gerecht vervolgens te verzoeken de afhandeling van het faillissement nog deze week af te wikkelen.
De reden dat Bottse er vaart achter wil zetten is omdat de aanvragers er volgens hem alle belang bij hebben ‘om op zeer korte termijn op een gecontroleerde wijze tezamen met een curator en onder toezicht van een rechter-commissaris de onroerende zaken en bedrijfsactiviteiten van de KH (Kura Hulanda, red) vennootschappen aan een derde over te dragen’. ,,Er hebben zich inmiddels al enkele gegadigden gemeld voor een gecontroleerde afwikkeling van het faillissement”, aldus de advocaat.
Daar bleek de rechter gevoelig voor te zijn. Gisteren werden beide vennootschappen failliet verklaard. ,,Gelet op de door meneer Bottse in zijn e-mailbericht van 3 december 2018 genoemde omstandigheden en gelet op het feit dat verweerster volgens bericht van de deurwaarder geen kantoor meer houdt, geen bestuur meer heeft en er voorts geen gemachtigde, zaakwaarnemer of contactpersoon van verweerster bekend is, zal het gerecht gebruikmaken van de wettelijke mogelijkheid het faillissement uit te spreken zonder de schuldenaar op te roepen”, luidde het oordeel.
Arend de Winter is aangesteld als curator in de zaak en Pieter de Kort is benoemd tot rechter-commissaris. Zij zullen het faillissement en de eventuele overdracht aan een nieuwe eigenaar samen met de kredietverstrekkers - behalve Korpodeko en SEO ook MCB en de Girobank - afwikkelen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.