Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Achterstallig onderhoud van de schoolgebouwen, verouderde computersystemen en een vergoedingsstelsel dat tekortschiet.

F06 Noodkreet schoolbesturen 1De schoolbesturen kaarten de noodsituatie in het onderwijs al jaren aan, maar zonder succes. Nu hebben ze de handen ineengeslagen en luiden samen de noodklok.
De schoolbesturen op Curaçao stellen zich voor het eerst als één blok op in hun strijd voor een verhoging van de vergoeding voor materiële kosten, de verbetering van de veiligheid en digitalisering. In een brief aan de regering en het parlement dringen de vertegenwoordigers van de schoolbesturen erop aan dat na jaren van ‘loze toezeggingen’ eindelijk beslissingen worden genomen voor wezenlijke verbeteringen. Zij spreken van een ‘noodsituatie’.
Zij laten zich niet langer afschepen met de mededeling dat er ‘geen geld is’. Het gaat erom waar je prioriteit aan geeft, zegt Maghalie van der Bunt-George, directeur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO). ,,Dan zien we bijvoorbeeld dat de overheid geld uitgeeft aan het herstel van wegen in plaats van aan het onderhoud van scholen. Dat is een keuze. Het is niet voor het eerst dat we aankloppen bij de regering, we vragen al jaren om naar onze financiële situatie te kijken.”
Tijdens een persconferentie gisteren illustreerden de vertegenwoordigers van de schoolbesturen hoe nijpend de situatie is: onveilige en onhygiënische situaties door achterstallig onderhoud aan gebouwen, geen of verouderde computers en ICT-systemen, elektriciteitsrekeningen die moeten worden betaald van het potje dat eigenlijk voor onderwijsmateriaal is bestemd, eindtermen die niet aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven, methodes die niet aansluiten op de eisen van de moderne tijd. Doordat de onderwijsvernieuwingen op alle fronten achterlopen, laat de kwaliteit te wensen over en lopen leerlingen gevaar dat zij niet goed voorbereid zijn op hun functie in de maatschappij als volwassene.
Jaar in jaar uit worden steeds weer dezelfde knelpunten aangekaart, zonder resultaat. Dat moet nu veranderen. De schoolbesturen hebben Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) laten weten dat zij voorlopig niet deelnemen aan het maandelijks overleg met haar om voldoende ruimte te bieden voor het vinden van structurele oplossingen voor drie speerpunten: de ontoereikende bekostiging via het V&V-stelsel, een veiligheidsplan en digitalisering.
De actie van de negen schoolbesturen - de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO), de Dienst Openbare Scholen (DOS), Fundashon Skol Humanista na Papiamentu, de stichting Instituto pa Formashon den Enfermeria (IFE), stichting Christelijk Onderwijs New Song, stichting Christelijk Onderwijs der EBG en de stichting Onderwijs der Zevende Dags Adventisten - heeft de steun van minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) en is dan ook niet specifiek op haar gericht. ,,De problemen spelen al zeven jaar onder opeenvolgende ministers”, zegt Van der Bunt-George. ,,Het gaat er nu juist om dat bestuurders en andere partijen de handen ineenslaan en eensgezind kiezen voor de toekomst van alle kinderen van Curaçao.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).