Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao zit verstrikt in ‘een vicieuze cirkel’ van lage (lees: negatieve) economische groei, verslechterde overheidsfinanciën en sociale achteruitgang; voornamelijk veroorzaakt door de gevolgen van de crisis bij buurland en handelspartner Venezuela.

cbcsHet doorvoeren van structurele hervormingen in combinatie met tijdelijk extra budgettaire bestedingsruimte voor maatregelen die voor verlichting zorgen (‘temporary extra budget room for remedying measures’) kan deze vicieuze cirkel doorbreken en weer perspectief bieden op hervatting van groei.
Deze boodschap brengt president ad-interim van de Centrale Bank CBCS, Leila Matroos-Lasten, in haar Report of the President in verband met de publicatie van het verslag over het eerste kwartaal van 2018.
In soortgelijke bewoordingen uitte de topfunctionaris van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zich begin november toen zij te gast was bij de Rotary Club Curaçao: in tijden van economische crisis als gevolg van externe schokken kunnen strikte begrotingsnormen volgens haar ‘contraproductief’ werken en zelfs het zicht op economisch herstel tenietdoen.
Met ‘externe schokken’ bedoelt zij in het geval van Curaçao de negatieve gevolgen van de Venezuela-crisis op de algemene bedrijvigheid van Curaçao. Matroos-Lasten pleitte ‘daarom voor meer flexibiliteit qua begrotingsnormen in tijden van langdurige economische terugval’ veroorzaakt door ontwikkelingen van buitenaf. In haar meest recente Report of the President gaat zij een stap verder met haar betoog over ‘extra begrotingsruimte’ die Curaçao uit het dal moet trekken.
Maar niet ongeconditioneerd: als tijdelijke afwijkingen van de strikte normen toegestaan worden, is een belangrijke voorwaarde dat de regering ‘een realistisch plan uitvoert’, waaronder structurele hervormingen, om binnen een bepaald afgesproken tijdsbestek weer te voldoen.
,,Op die manier zal het begrotingsraamwerk zoals vastgesteld in de Rijkswet financieel toezicht (Rft) voor Curaçao en Sint Maarten niet alleen de begrotingsdiscipline versterken, maar ook een sneller herstel van externe schokken in deze landen ondersteunen.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.