Van onze correspondent
Den Haag - Het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft sinds deze maand een Caribische denktank. Die bestaat uit jonge op de Caribische eilanden geboren studenten en professionals in Nederland.

Caribische denktankMet de denktank wil LNV beter beleid kunnen ontwikkelen en uitvoeren voor het Caribische deel van het Koninkrijk.
Het idee is afkomstig van senior-beleidsmedewerker Jasper Dalhuisen en werd uitgevoerd door stichting WeConnect, die al ervaring heeft met verbindingen leggen tussen Nederland en de zes Caribische eilanden. De kick-off vond plaats in aanwezigheid van secretaris-generaal Jan-Kees Goet van het ministerie van LNV.
De denktank bestaat uit een tiental studenten met roots op de eilanden. Hun opleiding varieert van hotelmanagement tot bouwkunde en van watermanagement tot geneeskunde, allemaal op hbo- en wo-niveau. Zij kwamen bij elkaar om verschillende probleemstellingen op te lossen, die waren bedacht door WeConnect in samenwerking met masterstudent Public Administration Gilberto Morishaw.
Enkele thema’s waren betaalbare voedselvoorziening, met een link naar de onrust in Venezuela, duurzaam waterbeheer en klimaatverandering. Het waterthema kwam de leden van de denktank bekend voor, want na een fikse regenbui staan veel straten op Curaçao blank door gebrekkige afwatering. Een van de studenten pleitte voor de terugkeer van dammen.
De duurzame omgang met de natuur waarmee Nederland bezig is kan niet met ‘plakken en knippen’ op de eilanden worden gekopieerd, beseft senior-beleidsmedewerker Herman Snijders van LNV. ,,Zij bevinden zich in een heel andere fase dan wij hier in Nederland.” Er moet dus maatwerk komen voor lokale boeren. Een van de ideeën is op zaterdag markten te organiseren onder het motto ‘buy local’. Daarnaast moet goed gekeken worden wat er in het tropische klimaat verbouwd kan worden.
Boerenzoon Goet vertaalde de onderwerpen in beleidstaal: werk samen in de driehoek wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Daarbij moet een link gelegd worden naar educatie en onderwijs: ,,Sta open voor kansen om onderlinge verbinding tot stand te brengen; alleen dan kunnen partners overtuigd worden.” Daarover gaan de leden van de denktank nadenken voor de volgende sessie, begin 2019.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).