Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Kompania di Tou Kòrsou (KTK) biedt werknemers de komende tijd de mogelijkheid om zelf, vrijwillig dus, ontslag te nemen. Het sleepbotenbedrijf biedt daartoe zelfs een ‘pakket met incentives’ aan.

ktkZo wordt desgevraagd bevestigd door KTK-directeur Suldric Rojer. Dit is onlangs tijdens een vergadering met het personeel aan bod gekomen. ,,Deze bijeenkomst was in het kader om de werknemers op continue basis te informeren.”
De vrijwillige afvloeiingsregeling lijkt een eerste poging van het sleepbedrijf, dochter van overheidshavenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA), om de personeelskosten te drukken. Deze noodgreep is nodig omdat KTK buiten eigen blaam of schuld om in financieel zwaar weer is beland.
In het afgelopen jaar heeft het sleepbedrijf te maken gehad met een aanzienlijke daling van de inkomsten doordat het sleepverkeer van vooral tankers vrijwel helemaal is weggevallen. Dit wordt veroorzaakt door de crisis in buurland Venezuela, met gevolgen voor het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA en daarmee automatisch ook voor de door PdVSA op Curaçao gerunde Isla-raffinaderij en olieterminal bij Bullenbaai.
Eind september werd al aan de bel getrokken, hoewel er nog altijd de hoop is op een ‘early step in’ door een strategische partner die de overheid (met Refineria di Kòrsou, RdK, eigenaar van de raffinaderij) en PdVSA (exploitant) zoeken om de Isla in eerste instantie op korte termijn draaiende te houden.
Tijdens een meeting met het personeel had de directie toen aangegeven dat KTK ‘voortkabbelt op reserves’, maar dat die nog maar net genoeg zijn om het einde van dit jaar te halen. Dat is nu nog één maand.
De KTK-inkomsten zijn met 80 procent geslonken. Er is dus sprake van een buitengewoon ernstige situatie. Bij KTK zijn 136 personen in dienst. Met vakbond UGTK/Cadmu was afgesproken dat in ieder geval tot de jaarwisseling geen ontslagen zouden vallen.
Nu grijpt de directie - met goedkeuring en in opdracht van de regering als aandeelhouder - naar het middel om medewerkers op vrijwillige basis te laten vertrekken. Dit wordt gestimuleerd met de nodige financiële tegemoetkomingen. Er wordt geen druk uitgeoefend en ook is er geen (streef)aantal voor de afvloeiing afgesproken. Op de vraag of in een later stadium gedwongen ontslagen tot de mogelijkheid behoren, luidt het antwoordt dat ‘niets wordt uitgesloten’.
De KTK-vloot bestaat uit zeven sleepboten, waarvan vier worden ingezet voor lokale activiteiten en drie beschikbaar worden gesteld voor ‘international chartering’. Ook heeft KTK vijf kleinere boten die worden ingezet als meer- en pilotboten.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).