Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Dat minister Suzy Camelia-Römer (PIN) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) een commissie heeft ingesteld om feitenonderzoek te doen naar alle rumoer rond kinderarts Sonja Faries, was de aanzet tot de schorsing van inspecteur-generaal Jan Huurman.

Camelia RomerDat zegt Camelia-Römer in een toelichting op haar beslissing vorige week vrijdag om Huurman in ieder geval voor een maand te ontheffen van zijn taken, werkzaamheden en wettelijke bevoegdheden als inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Volksgezondheid. De GMN-minister zegt in gesprek met het Antilliaans Dagblad dat zij zich nooit heeft bemoeid en nooit zal bemoeien met aanwijzingen of maatregelen die de inspecteur-generaal neemt. ,,Ik spreek hem aan op zijn gedrag.” Want nadat Huurman in deze krant bevestigt dat het dokter Faries is die ‘in goed overleg’ niet langer kinderen met de ziekte diabetes type 1 behandelt in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos), en zegt dat het om een ernstige aangelegenheid gaat die hem hoofdpijn geeft, ontstaat zo veel commotie in de samenleving dat de minister dat niet kan negeren. Camelia-Römer: ,,Het maakte enorm veel los. Op Facebook ontstond een beweging, er werd een handtekeningenactie georganiseerd. Ik zat met twintig ouders aan tafel en met drie Statenleden. Ik kon niet stil blijven zitten en niet luisteren.”
Omdat in reactie op het onderzoek naar de kinderarts - die de diabetes-patiëntjes niet volgens de normen zou hebben ingesteld met insuline - juist berichten volgen van onder meer ouders, verpleging en specialisten die dat ontkrachten, besloot de GMN-minister vorige week een commissie in te stellen. Voorzitter is voormalig ombudsvrouw Alba Martijn, die met de betrokkenen gaat praten om zo de feiten binnen een week op een rijtje te krijgen. ,,Een commissie met onafhankelijke leden, die luistert en mensen de kans biedt hun verhaal te doen”, zegt Camelia-Römer. ,,Maar Huurman is het daarmee niet eens. Hij dreigt naar de pers te gaan en mij vanuit zijn functie te bestrijden. Ik laat hem in een brief weten maatregelen te willen nemen.”
Wanneer Huurman de instructie van de GMN-minister naast zich neer legt en zich toch beroept op een Landsverordening die volgens hem bepaalt dat hij als inspecteur-generaal het Land vertegenwoordigt, is de maat vol voor Camelia-Römer. De inspecteur wordt ‘naar aanleiding van zijn correspondentie in beginsel voor een maand’ op non-actief gesteld en bovendien de toegang tot de dienstgebouwen van GMN ontzegd. Beide partijen laten zich op dit moment adviseren door juristen over vervolgstappen.
Het is niet voor het eerst dat Huurman onder vuur ligt vanwege zijn gedrag. Vorig jaar onderzocht een commissie ook al klachten van het Advent Ziekenhuis over de manier waarop de inspecteur de directie en het personeel bejegende. Camelia-Römer: ,,In het verleden hebben we een instructie opgesteld hoe de inspecteur-generaal naar buiten zou moeten treden. Niet elke aanwijzing hoeft in de krant. De inspecteur kan ook bijvoorbeeld elk kwartaal een overzicht geven van de maatregelen die zijn genomen en op welk gebied, zonder namen te noemen.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.