Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het nieuwe voorstel voor een Rijkswet Geschillenregeling ligt klaar om aangeboden te worden aan de Tweede Kamer. De Rijksministerraad is gisteren akkoord gegaan met het voorstel.

geschillenHet betreft nu louter een regeling voor juridische geschillen en zal dus niet van toepassing zijn op beleidsconflicten, zoals dat in een eerder - getorpedeerd - voorstel van voormalig minister Ronald Plasterk nog wel het geval was.
Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties gaf na afloop van de Rijksministerraad aan tevreden te zijn over het voorstel en zei dat hij er inmiddels al over heeft gesproken met de premiers en gouverneurs van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. In het nieuwe voorstel zou worden tegemoetgekomen aan een aantal wensen en eisen van de drie eilanden.
Wanneer het voorstel in de Tweede Kamer behandeld gaat worden, dat is aan de Tweede Kamer, maar zeker is dat afgevaardigden van de Staten van Curaçao, Sint Maarten en Aruba gaan meepraten tijdens de behandeling. Deze Statenleden zullen fysiek aanwezig zijn en kunnen net als de Tweede Kamerleden vragen stellen, opmerkingen plaatsen en moties indienen. De verwachting is dat er hevig gedebatteerd zal gaan worden over het voorstel, daar er altijd punten in opgenomen zijn die bij een of een aantal partijen tot onduidelijkheid, dan wel ontevredenheid leiden. Zeer waarschijnlijk zal er ook gediscussieerd gaan worden over definities: wat valt er wél binnen de geschillenregeling en wat niet?
In het nieuwe voorstel is in elk geval opgenomen dat de Rijksministerraad altijd het laatste woord heeft. Dat gaat zo ver dat zelfs een advies van de Raad van State terzijde mag worden geschoven, maar dat zal alleen in zeer moeilijke kwesties eventueel het geval zijn.
Mocht het voorstel door de Tweede Kamer en de Staten van de drie andere landen binnen het Koninkrijk komen, dan moet het nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. De kans is miniem dat dat binnen een jaar lukt, als het al lukt om die eerste fase door te komen in 2019.
Er zullen ook evaluatiemomenten worden ingesteld, mogelijk om de vijf jaar, waarbij het voorstel Rijkswet Geschillenregeling tegen het licht gehouden zal worden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.