Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Zoals hij eerder de verwijten van kinderarts Sonia Faries van tafel veegde, zo doet inspecteur-generaal Jan Huurman van de Inspectie voor de Volksgezondheid dat nu met de aantijgingen van de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC).

sehosDe specialisten nemen het in een ingezonden brief op voor hun collega. En overigens ook de verpleegkundigen in een ingezonden brief.
Nadat Huurman in de editie van 9 november van het Antilliaans Dagblad desgevraagd uitlegde waarom kinderen met de ziekte diabetes type 1 niet meer worden behandeld door de kinderarts, kwam eerst Faries zelf in verweer en reageerden enkele van haar patiënten verbolgen. Gisteren volgde een reactie van de specialistenvereniging. De inspecteur-generaal weerlegt de kritiek puntsgewijs.
VMSC: De conclusie in het onderzoek van een geneeskundestudent, ‘waarmee de hetze tegen collega Faries begon’, klopt niet, omdat de uitkomsten niet worden gecorrigeerd voor verstorende variabelen. Gebeurt dat wel dan is niet 7 procent maar 33 procent van kinderen met diabetes goed ingesteld, wat overeenkomt met studies in de Verenigde Staten en Engeland.
Huurman: ,,Dokter Faries was een van de supervisors tijdens het betreffende onderzoek van de geneeskundestudent. Het resultaat is al vanaf eind 2017 bekend en tot anderhalve maand geleden heeft zij op geen enkele manier kenbaar gemaakt problemen te hebben met de resultaten. De gecorrigeerde berekening is voor haar verantwoording, maar voor de inspectie geen aanleiding om op in te gaan. Dat zouden wij alleen doen als ook de andere supervisors, waaronder een gerenommeerde epidemioloog van het eiland, en de auteur zelf, de resultaten zouden corrigeren.”
VMSC: Als de inspecteur diep in zijn hart kijkt moet hij toegeven dat zowel het onderzoek van de coassistent als het rapport van de twee externe auditoren methodologisch onjuist tot stand is gekomen (…) Het zou hem daarom sieren als hij bedoelde onderzoeken en meldingen diepgaand onderzoekt.
Huurman: ,,Ik ken geen klacht van een diabetesverpleegkundige, alleen een melding van een collega-internist. Dat is een legitieme en serieuze melding die aanleiding was voor de Raad van Bestuur van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) en de inspectie een externe audit te laten uitvoeren. Dat gebeurde in consensus en in goed overleg met mevrouw Faries. Op dat moment was er absoluut geen sprake van commotie. We hebben ons er met de Sehos-directie juist altijd op gericht onrust te voorkomen. VMSC citeert uit het externe onderzoek dat niet openbaar is. Dat betreur ik. Wij hebben het materiaal bestudeerd en veel gesprekken gevoerd in april en mei. Nu zijn er vervolggesprekken met Sehos. Dan volgt een nette beslissing. Op dit moment is er geen aanleiding om de door ons uitgezette lijn te verlaten. Als Inspectie voor de Volksgezondheid hebben wij de bevoegdheid om een oordeel te vellen in dit soort zaken. Als een zorginstelling niet levert dan mogen wij ingrijpen.”
VMSC: Meerdere malen heeft Huurman collega Faries bedreigd door te stellen dat als zij zich niet houdt aan de aanbevelingen van het auditrapport, hij naar de media zou stappen.
Huurman: ,,De bewering dat ik dokter Faries zou hebben bedreigd, laat ik aan de VMSC. Ik wil er alleen dit over zeggen: het is apert onjuist. Ik heb ook niet op eigen initiatief de media opgezocht. De krant heeft mij gebeld. Feit is dat er op dat moment al allerlei onjuiste berichten rondgingen via de sociale media.” Ook Statenleden Jacinta Constancia (MFK) en Amparo dos Santos (KdNT) kwamen naar buiten met de naam van de arts. ,,Ik heb gereageerd om een en ander recht te trekken.”
Sonia Faries zelf zei eerder in deze krant te betreuren dat de inspecteur geen eigen onderzoek heeft uitgevoerd in deze kwestie. Volgens Faries heeft een diabetesverpleegkundige, die op het eiland was in verband met het opzetten van een gecentraliseerde diabetes mellitus-polikliniek, samen met een collega-internist/endocrinoloog begin 2018 een klacht tegen haar ingediend bij de Raad van Bestuur van het Sehos. Maar die zou zijn gebaseerd op onwaarheden. ,,Verhalen van patiëntjes en hun ouders zijn volledig verdraaid, persoonlijke gegevens genoemd zonder uitdrukkelijke toestemming, terwijl uitgegaan wordt van een nulmeting, die inhield een quasi-onderzoek door een coassistente die alle uitslagen op een grote hoop heeft gegooid en hiervan het gemiddelde heeft berekend”, aldus Faries in reactie op het bericht van 9 november in deze krant. Zij vindt het onterecht dat haar alleen de suboptimale glucose-instelling bij kinderen met diabetes wordt aangerekend, ‘terwijl organisatorische factoren en ontoereikende financiële middelen een optimale implementatie en uitvoering van zorg belemmeren’. Faries vindt het auditrapport ‘suggestief’ en zegt dat de conclusies zijn gebaseerd op onder meer ‘twijfels’ en ‘een breed gedragen gevoel’ bij collega’s.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.