Negatief effect stilgevallen Isla-raffinaderij veel groter dan opleving toerisme
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het IMF gaat uit van grotere krimp van de economie van Curaçao dan de Centrale Bank CBCS tot nu toe projecteerde: -2 procent volgens het IMF in plaats van de -1,6 procent waar de CBCS tot voor kort van uitging.

imflogo2Dat leest het Antilliaans Dagblad in het meest recente verslag dat in het weekeinde werd gepubliceerd. Het feit dat de raffinageactiviteiten vrijwel stil zijn komen te vallen is van grotere (negatieve) invloed dan de opleving van het Curaçaose toerisme, zo verklaart het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de jongste prognose.
Het IMF, dat afgelopen vrijdag een bezoek afrondde, ziet in de voortdurende crisis in Venezuela het belangrijkste risico (‘main risk’) voor de Curaçaose economie, vergelijkbaar met wat orkanen zijn voor Sint Maarten. Daar staat tegenover, aldus het IMF, dat het snel vinden van een strategische partner voor de Isla-raffinaderij de groei en investeringen op Curaçao een flink boost kan geven.
Een IMF-missie onder leiding van Lusine Lusinyan bezocht de monetaire unie Curaçao en Sint Maarten van 25 oktober tot en met 9 november in het kader van de zogeheten Artikel IV Consultatie. Op hun laatste dag is een voorlopig verslag uitgebracht. Deze krant belicht de voornaamste bevindingen.
Vele daarvan zijn bekend. Dat geldt ook voor de aanbevelingen. Niet alleen van wat de Centrale Bank en/of andere instellingen er al over hebben gezegd, maar ook omdat veel van de aanbevelingen bij elke consultatieronde van het IMF terugkomen. In 2016 bracht een IMF-missie ook rapport uit over beide Caribische landen van het Koninkrijk.
Het IMF zegt het evenwel vaak krachtiger en scherper. Het verslag spreekt van ‘significante onzekerheden’ die een nadelige impact hebben op de economie. ,,De uitdagende toekomst maakt de noodzaak van structurele hervormingen gericht op het zekerstellen van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën, het verbeteren van het concurrentievermogen, het verstevigen van het investeerdersvertrouwen en het ontwikkelingen van capaciteit meer tijd-kritisch”.
Het IMF merkt op dat de bevoegde autoriteiten bekend zijn met en het erover eens zijn dat er nu vastbesloten opgetreden dient te worden. Gedoeld wordt op regeringen en ambtelijke diensten, alsmede de leiding van de CBCS waarmee de afgelopen weken in zowel Willemstad als Philipsburg nauw is opgetrokken.
Op dit moment ziet het IMF voor de ‘outlook’ meer risico’s dan mogelijke meevallers. De zwakkere groei van de wereldeconomie kan nadelig zijn voor de lokale toeristenindustrie. Een sterkere dollar kan negatief uitpakken voor de concurrentiepositie van Curaçao ten opzichte van niet-dollarlanden waar toeristen vandaan komen, zoals uit Europa. Maar ook een groot tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans kan, vooral als deze verder blijft toenemen, een risico inhouden voor de ‘externe stabiliteit’. Bedoeld wordt de stabiliteit van de gulden. Als deze niet wordt gewaarborgd, kan dit leiden tot een devaluatie van de munt.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).