Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De Fundashon Maneho di Adikshon (FMA), de stichting belast met het drugsbeleid en die drugsverslaafdenopvang verzorgt, zal noodgedwongen een van haar onderkomens, Sentro Speransa, verhuizen naar een goedkopere locatie en
de ambulante hulpverlening op de Oosterbeekstraat stopzetten voor december.

fmaHiermee kan de instelling maar net het hoofd boven water houden nu door de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Suzy Camelia-Römer (PIN) in september van dit jaar besloten is de subsidie met terugwerkende kracht per augustus met 5 procent in te korten. Het gaat om een bedrag van maandelijks ruim 63.000 gulden. De instelling krijgt in totaal 3,2 miljoen gulden en vanaf 2017 is een kleine 7 procent gekort op de subsidie. Algemeen manager Meta Fahrenfort legt uit dat er niet méér bezuinigd kan worden op personeel nu in de loop der jaren telkens gekort is in de subsidie, de directeur nimmer vervangen is en de psycholoog onlangs haar baan heeft opgezegd. ,,Besloten is haar niet meer te vervangen. Ook heeft FMA geen zorgmanager meer”, aldus Fahrenfort die als algemeen manager de directeursfunctie al jaren onder haar hoede heeft.
Sentro Speransa is een rehabilitatiecentrum waar op dit moment tien verslaafden intramuraal worden opgevangen. ,,Hier worden om financiële redenen geen nieuwe patiënten meer aan toegevoegd”, aldus Fahrenfort. Bij de Oosterbeekstraat vindt de ambulante behandeling plaats in verschillende groepen en individueel. Fahrenfort: ,,Er komen verslaafden van verschillende pluimage, zoals verslaafden aan cocaïne, alcohol en gokken, maar ook familieleden en kinderen van verslaafden die hulp nodig hebben. ,,Per jaar komen bij de ambulante zorg zo’n 300 personen terecht.”
Wat Fahrenfort vooral onzeker maakt, is de grilligheid van de financiële besluiten die van overheidswege genomen worden. ,,Als we van tevoren weten dat er minder subsidie komt, dan kunnen we ons daarop voorbereiden. Maar het is nu al jaren zo dat er onverwacht gekort wordt en wij elk jaar onzeker zijn over de hoogte van het bedrag dat wij krijgen. We willen een goed beleid kunnen voeren en niet eindigen als Brasami en PS-Skuchami die vanwege hoog opgelopen tekorten niet meer kunnen functioneren.”

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.