Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De hogere exploitatiekosten van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) in vergelijking met die van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) worden met name veroorzaakt doordat HNO meer huur moet afdragen dan Sehos.

HNODat blijkt uit een overzicht naar kostencategorie van de 60 miljoen gulden aan jaarlijkse meerkosten, in handen van het Antilliaans Dagblad. Het totaal aan exploitatiekosten van HNO voor 2020 is bijna 240 miljoen gulden, terwijl Sehos het in 2018 moet doen met een budget van 180 miljoen gulden. ,,Het huidige ziekenhuis is onderbezet en heeft te weinig geld”, plaatst algemeen directeur HNO Gilbert Martina als kanttekening.
Meer dan de helft van de meerkosten (33,6 miljoen gulden) bestaat uit de afdracht van huurpenningen van HNO Exploitatie aan HNO Vastgoed. Martina: ,,Vastgoed lost daarmee de lening af aan de overheid.” Een andere belangrijke kostenpost is die aan formatieplaatsen: ruim 11 miljoen gulden meer dan Sehos. Martina verklaarde eerder deze maand al in deze krant dat in het toekomstige Curaçao Medical Center (CMC), zoals HNO vanaf april 2019 zal heten, 1.260 mensen zullen werken, terwijl Sehos 1.150 personeelsleden in dienst heeft. De extra medewerkers zijn nodig in nieuwe functies en afdelingen zoals veiligheid, kwaliteit en IT. Verder schrijft HNO 6 miljoen gulden meer af op apparatuur dan Sehos, heeft het 4,5 miljoen meer rentelasten en nog eens 3,5 miljoen meer overige kosten.
Eerder deze week bleek tijdens een presentatie van het College financieel toezicht (Cft) dat HNO onderdeel is van de aanvullende afspraken die zijn gemaakt met de regering-Rhuggenaath. Cft-voorzitter Raymond Gradus noemde het van ‘cruciaal belang’ dat de hogere exploitatiekosten van het nieuwe ziekenhuis gecompenseerd worden door een efficiëntere ziekenhuiszorg, ‘om te voorkomen dat de zorgkosten onhoudbaar worden en dat deze voorzieningen niet meer voor de toekomstige generaties in stand gehouden kunnen worden’. De Curaçaose regering moet voor 1 februari 2019 maatregelen voorleggen aan het Cft die zullen zorgen voor een structurele kostenbesparing van minimaal 60 miljoen gulden. HNO-directeur Martina zegt in dit stadium niet in detail te kunnen treden over de manier waarop de besparing gerealiseerd gaat worden. ,,Dat ligt heel gevoelig. Het proces loopt en de regering heeft stappen genomen, maar een en ander moet eerst in wetgeving worden verankerd voordat we ermee naar buiten kunnen treden.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.