Vakbond STK legt schuldvraag bij PdVSA
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Spoedoverleg gisteren tussen de Isla-bonden en de directie van Refineria di Kòrsou (RdK) met de toezegging om wijzigingen door te voeren in het management van Curaçao Refinery Utilies (CRU) hebben acties van Isla-personeel vandaag voorkomen.

cruVakbondsleider Gherrel Remilia van Apri (stafpersoneel raffinaderij) en RdK-directeur Roderick van Kwartel verklaarden gistermiddag voor de verzamelde media dat partijen elkaar gevonden hebben en dat de rust bewaard blijft.
Intussen roert echter een andere bond zich, STK, die het voor CRU en de CRU-werknemers opneemt. Adriëla Job-Dirksz kan niet accepteren dat CRU er de schuld van krijgt dat de Isla-raffinaderij momenteel nagenoeg stilligt. Volgens STK is Isla-exploitant PdVSA de hoofdverantwoordelijke voor de situatie bij de raffinaderij. Het ontbreekt de Venezolaanse staatsoliemaatschappij aan gelden, zowel in eigen land als op Curaçao waar het de raffinaderij en de olieterminal huurt van overheids-nv RdK.
De Isla-vakbonden Apri en PWFC hadden RdK een ultimatum gesteld dat het nodige moest gebeuren om de krachtcentrale CRU - producent van stroom, stoom en luchtdruk voor de raffinaderij - weer operationeel te krijgen.
RdK-directeur Van Kwartel erkent dat de reparatiewerkzaamheden inderdaad langer duren dan verwacht. Hij stelt dat bijna ‘bovenmenselijke inspanningen’ worden verricht. De topman onthulde dat echter de slechte kwaliteit van het asfalt, de brandstof voor CRU, ervoor heeft gezorgd dat een boiler zwaar oververhit was geraakt met forse schade aan de pijpleidingen en het overige materieel als gevolg.
Dat herstel is sowieso nodig om een strategische partner, die op korte termijn PdVSA moet bijstaan het productieproces weer tot normaal niveau op te voeren, het nodige comfort te geven. Over de partner gesproken, Van Kwartel geeft aan zaterdag met een goed en positief gevoel uit Houston te zijn teruggekeerd.
Namen noemt hij nog steeds niet. Maar er wordt met ‘meer dan één partij’ gesproken, juist om te voorkomen dat Curaçao met de rug tegen de muur komt te staan. Het proces om binnenkort een intentieverklaring met een partner te tekenen is weliswaar een paar weken vertraagd - de tegenpartij heeft ook meer tijd nodig - maar er is reden voor optimisme. Aldus de RdK-directeur.
De toezeggingen en geruststellende woorden waren voor Remilia van Apri reden om de voor vandaag aangekondigde acties af te blazen. De vakbondsman staat erop dat bij CRU het roer om moet. Zijn collega’s van STK kunnen het echter niet verkroppen dat vanuit PdVSA de verantwoordelijkheid bij CRU wordt gelegd.
Van Kwartel geeft desgevraagd aan dat de huidige problemen bij de Isla-productie niet alleen door CRU of alleen door PdVSA worden veroorzaakt. Beide spelen op het moment, aldus de RdK-directeur die zegt niet te geloven in ‘antagonisme’ en pleit voor continue samenwerking. STK heeft voor vanmorgen een vergadering met het CRU-personeel opgeroepen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).