Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) begint deze maand in groep 7 en 8 van de Dr. Albert Schweitzerschool met lestijdsverlenging in de vorm van ‘flexlessen’.

asfoHiermee verwacht de VPCO de leerlingen nog beter klaar te kunnen stomen voor het voortgezet onderwijs.
Alle scholen voor funderend onderwijs op Curaçao verzorgen vijf uur per dag onderwijs en voldoen hiermee eigenlijk niet aan de wet die voor de tweede cyclus van het funderend onderwijs 5,5 onderwijsuren per dag voorschrijft, exclusief de pauze van 15 minuten, zo stelt de VPCO. ,,De reden waarom de scholen op het eiland nooit zijn overgestapt naar de wettelijke lestijdbepaling zijn onbekend maar hebben mogelijk te maken met de verdeling van het aantal ‘gebonden’ en ‘ongebonden’ uren van de leerkrachten.”
De VPCO meent dat het aantal lesuren in principe voldoende is. Toch bestaat bij de VPCO de wens om de effectieve lestijd uit te breiden omdat er niet altijd tijd en ruimte is voor activerende en creatieve didactische werkvormen. De Dr. Albert Schweitzerschool heeft daar nu een formule voor gevonden waarbij er ook vanuit het onderwijzersteam draagvlak bestaat; lestijdverlenging heeft immers ook impact op de leerkrachten. De VPCO zal in de vorm van een pilot vanaf oktober tot en met het einde van het schooljaar in groep 7 en groep 8 tweemaal per week een half uur langer doorgaan. In deze ‘flexlessen’ zal met name aandacht worden besteed aan taalonderwijs.
,,Taalonderwijs is belangrijk. De VPCO kiest heel bewust voor Nederlands als dominante instructietaal. Een belangrijke taak van het onderwijs, vooral in de hedendaagse maatschappij, is niet alleen het bijbrengen van vaardigheden en het opdoen van kennis op veel gebieden maar vooral ook kinderen leren hoe ze kennis kunnen vergaren bijvoorbeeld door gebruik te maken van het internet en boeken. De toegang tot allerlei bronnen voor vakken als aardrijkskunde, biologie en mens en maatschappij in de Nederlandse taal zijn zeer omvangrijk. Er zijn vele boeken, filmpjes en andere materialen beschikbaar in allerlei variaties en op vele niveaus waar in de les gebruik van wordt gemaakt om kennis te vergaren en om te leren hoe kennis te vergaren. De VPCO vindt om die reden ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid vanaf groep 1 belangrijk.”
Ook Papiamentu, dat voor veel leerlingen de moedertaal is, is belangrijk. ,,Het is belangrijk dat leerlingen ook deze taal goed leren beheersen. De schriftelijke taalvaardigheid komt thuis lang niet altijd aan bod en ook voor ontwikkeling van de woordenschat is school belangrijk. Dit is een uitdaging, zowel voor kinderen voor wie Papiamentu de moedertaal is, als voor kinderen voor wie Papiamentu een tweede of een vreemde taal is. Ook de ontwikkeling van de Papiamentse taalvaardigheden zal daarom aandacht krijgen in de flexlessen.”
In de flexlessen wordt gebruik gemaakt van digitale werkvormen zoals educatieve tv-programma’s, taken en opdrachten middels de smart TV’s en computers, interactieve werkvormen zoals interviews afnemen en filmen en creatieve werkvormen waarbij gedacht moet worden aan zang en muziek. De flexlessen worden bij toerbeurt verzorgd door het voltallige team van de school. Zo wordt iedere leerkracht betrokken en draagt ieder teamlid bij aan dit initiatief. Participatie aan de flexlessen is niet verplicht. Ouders zijn vrij om hiervoor te kiezen, zo legt VPCO uit. ,,Een belangstellingsregistratie heeft uitgewezen dat de belangstelling onder ouders groot is. De pilot zal tussentijd en aan het eind van het schooljaar worden geëvalueerd. Ondertussen wordt ook de haalbaarheid van een soortgelijk project op de Marnix School onderzocht.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).