Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Gemiddeld schrijven zich elke dag zo’n 15 personen uit het Bevolkingsregister van Curaçao. De eilandbevolking is in de eerste acht maanden van dit jaar met 0,8 procent gedaald.

uitschrijvingenCuraçao telde per 1 september 158.571 bij Kranshi ingeschreven burgers. Er is sprake van een daling gedurende de laatste 21 maanden met 1.767 personen. Dit is, aldus de toelichting die gisteren tijdens een persconferentie werd gegeven, vanuit historisch perspectief bezien ‘niet uitzonderlijk’ hoog. Zeker niet als dit wordt afgezet tegen hetzelfde aantal van 21 maanden in eerdere periodes vanaf begin 1987 (-3.954), begin 1998 (-8.827) en begin 2000 (-8.467).
De regering komt bij monde van minister Armin Konket (MAN) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BDP) met deze cijfers mede om paniek- en indianenverhalen - dat sprake is van een uitvlucht en er wel honderd mensen per dag vertrekken - te ontkrachten.
Feit is dat Curaçao voor het eerst sinds vijftien jaar een bevolkingskrimp ziet. In 2017 waren dat 349 personen en in 2018 tot en met september zelfs 1.441. Nadere analyse laat zien dat het geboorte- en sterftesaldo nauwelijks van invloed is, maar dat het gaat om het verschil tussen emigratie (vertrek) en immigratie (komst).
De statistieken tonen voorts aan dat de officieel bekende migratie voor 80 procent bestaat uit personen die geboren zijn binnen het Koninkrijk en voor 95 procent uit personenverkeer tussen Curaçao en Nederland.
En uiteindelijk wordt de richting waarin de balans uitslaat vooral bepaald door de Yu di Kòrsou zelf, die meer emigreren (het eiland verlaten) en minder immigreren (zich vestigen op Curaçao). De immigratie van ‘Europese Nederlanders’ naar Curaçao stijgt juist. Het aantal ‘buitenlanders’ is vrij constant.
De grootste bevolkingsomvang ooit - afgezien van illegalen die uiteraard niet staan geregistreerd bij Kranshi - was 160.338 in januari 2017. Een jaar later bedroeg die 160.012. In de eerste acht maanden zijn daar 1.194 baby’s bijgekomen; 965 personen gestorven; 2.582 immigranten zijn het land binnengekomen; en 4.072 emigranten pakten hun koffers.

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).