Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Na het doorvoeren van verschillende maatregelen en wijzigingen op de begroting, vertoont de concept-suppletoire begroting 2018 ‘een marginaal tekort van 5,9 miljoen gulden, inclusief de reeds opgenomen en verwerkte tekortcompensatie van 48 miljoen gulden’.

vertrouwenDat stelt minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën in een brief van 9 oktober aan het College financieel toezicht (Cft). De brief is in het bezit van het Antilliaans Dagblad.
De minister bemerkt ervan overtuigd te zijn dat hij het Cft voldoende inzicht en vertrouwen heeft kunnen geven in een evenwichtige aanpak: ,,Deze aanpak, vertaald in de suppletoire begroting, laat een overschot van 42 miljoen gulden zien. Dit overschot ligt boven een derde deel van het tekort van 2017 van 116 miljoen gulden, zijnde bijna 39 miljoen gulden. De begroting is hiermee nog steeds sluitend en voldoet aan de normen van de Rft (Rijkswet financieel toezicht, red).”
Gijsbertha reageert op de brief van het Cft van 25 september, waarin het College aangeeft nog niet overtuigd te zijn dat het wel goed komt met de uitvoering van de begroting 2018. In zijn jongste brief adresseert de minister verschillende punten die eerder door het Cft als risicofactor zijn aangemerkt, waaronder de kostenbesparende maatregelen, de belastinginkomsten en de dividenduitkering van UTS en andere overheidsvennootschappen. Ook kondigt de minister de komst van een integraal plan aan, dat eind oktober gereed moet zijn. Dit plan, dat aansluit op het regeerprogramma 2017-2021, heeft als doel ‘de begroting van Curaçao op orde te krijgen en te houden en gelijktijdig zorg te dragen voor economische groei en herstel van het vertrouwen van burgers, bedrijven en investeerders in de overheid en de instituties van Curaçao’.
De minister van Financiën geeft aan dat afgelopen maandag, 8 oktober, met de directie van telecommunicatiebedrijf UTS een overeenstemming is bereikt over de betaling van het restant van de uitkering ter waarde van 34,4 miljoen gulden ‘op een wijze die geen bedrijfseconomische of liquiditeitsproblemen veroorzaakt’. Daarnaast, zo schrijft Gijsbertha, zal door Refineria di Kòrsou (RdK) de eerste termijn van dividendafdracht ter waarde van 4,5 miljoen gulden worden betaald. Als kostenbesparende maatregel noemt de bewindsman onder andere het opschonen van het Onderstandsbestand en stelt hij dat dit conform plan is uitgevoerd.
Exclusief de tekortcompensatie is er per saldo sprake van een overschot op de begroting van 42,1 miljoen gulden (48 miljoen minus 5,9 miljoen gulden), aldus de minister van Financiën in zijn brief aan het Cft. ,,Dit begrotingsoverschot zal ik conform uw adviezen geheel inzetten als tekortcompensatie 2017. Dit bedrag valt binnen de met u gemaakte afspraak dat ten minste een derde deel van het tekort over 2017 in 2018 zal worden ingelopen”, zo meldt Gijsbertha het College.
Tegenover deze krant laat de minister van Financiën weten dat alle aanbevelingen van Cft behoorlijk zijn beantwoord en dat een tweede suppletoire begroting 2018 is ingediend waarin alle aanbevelingen en additionele maatregelen zijn verwerkt. ,,De begroting 2018 is hiermee in evenwicht”, aldus Gijsbertha. Een antwoord van het Cft op de laatste brief van de minister van Financiën wordt dinsdag, 16 oktober, verwacht.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.