Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Wanneer gesproken wordt over good governance, krijgt Feffik een dikke nul. Dat waren de woorden van Ana Maria Pauletta, fractievoorzitter van de PAR, tijdens de Statenvergadering over het noodlijdende opleidingsinstituut.
,,Elke dag dat Feffik zijn deuren opent, lekt het opleidingsinstituut geld en maakt het schulden.”

feffikLudwig Alberto, sinds 2013 de interim-directeur van Feffik, gaf een uitvoerige presentatie over de inkomsten en uitgaven van het opleidingsinstituut. In de presentatie werd ook aandacht besteed aan de schulden van Feffik en het beleid dat gevoerd wordt. Ook aanwezig tijdens de vergadering waren Kenneth Bremer, vicevoorzitter Abvo; Darius Plantijn, voorzitter onderwijsvakbond Sitek; en een leerling die de leerlingen van Feffik vertegenwoordigt.
Feffik geeft maandelijks 457.000 gulden uit, terwijl het aan subsidie - na inhouding van bepaalde schulden die door de regering zijn voorgeschoten - ‘slechts’ 368.000 gulden ontvangt. ,,Maandelijks komt de organisatie 89.000 gulden tekort en jaarlijks 1 miljoen gulden”, aldus Alberto tijdens zijn betoog. Feffik geeft iedere maand 208.000 gulden uit aan het nettosalaris van personeelsleden; 69.000 gulden aan afdrachten aan derden zoals Guardian Group, Ennia en het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC); en 16.000 gulden per maand aan ziektekostenverzekering. Dan komen er nog de kosten voor de betaling van de AOV-premie, loonbelasting, huisvestingskosten, kantoorkosten, beveiligingskosten, Selikor, Aqualectra, UTS, Digicel en andere onkosten bij.
Het opleidingsinstituut heeft grote schulden bij verschillende instanties waaronder APC, de Ontvanger, Guardian Group, Ennia, SVB en aan eigen werknemers. ,,Al jaren is er een schuld bij Guardian Group en Ennia wat betreft de betaling van ziektekostenverzekering en de pensioenpremie”, aldus de interim-directeur van Feffik in de Staten, die melding maakte van vijf personeelsleden waarvan het pensioen niet goed geregeld is. Aan loonbelasting en afdrachten is er nu een openstaande schuld van 3 miljoen gulden. Het APC heeft - nadat het aflossen van schulden door Feffik achterwege bleef - verschillende beslagen laten leggen op het opleidingsinstituut. Om verdere beslagen te voorkomen, heeft de regering besloten de schuld voor te schieten en dit vervolgens maandelijks in te houden van de subsidie die aan Feffik wordt gegeven. De regering houdt nu maandelijks 33.000 gulden in van de subsidie, met als gevolg dat het opleidingsinstituut verschillende betalingsverplichtingen niet kan nakomen, aldus Alberto.
In 2013, het jaar dat Alberto aantrad als interim-directeur, was de subsidie niet voldoende om het personeel uit te betalen. 123 Procent ging toen naar de uitbetaling van salarissen. In het daaropvolgende jaar ging 119 procent naar het betalen van het personeel; in 2015 93 procent en in 2016 78 procent. ,,Er is dus verbetering geweest. We hebben gekort op de uitgaven en de schulden zijn minder geworden”, aldus Alberto. ,,Ook is een inhaalslag gemaakt van de jaarrekeningen en is hiervoor overgestapt op een goedkopere accountant.” De bezuinigingsmaatregelen zijn echter niet voldoende geweest, zo meent Pauletta. ,,We hebben nog steeds jaarlijks met een verlies van ruim een miljoen gulden te kampen. Daar moet ook naar gekeken worden.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).