Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het onroerend goed dat toebehoort aan Hotel Otrobanda gaat op woensdag 7 november onder de hamer. Wie geïnteresseerd is in overname van het hotel zal daar ten minste 11 miljoen gulden voor moeten neertellen.

hotelotrobandaDat blijkt uit een advertentie verderop in deze krant. Notariskantoor Moerdijk & Palm (het voormalige Notariskantoor Eshuis) is verantwoordelijk voor de veiling. De pas aangestelde notaris Martijn Moerdijk zal erop toezien dat het hotel in het openbaar wordt verkocht; eerst bij opbod en vervolgens bij afmijning.
Het gaat bij de veiling om een perceel grond van 760 vierkante meter groot, gelegen aan de Breedestraat en de Rouvilleweg - opzichtig gelegen aan ‘de andere kant’ van de Handelskade - met het daarbij behorende gebouw van Hotel Otrobanda, waar ook restaurant La Bahia, een casino en een zwembad bij horen.
Deze krant schreef een aantal weken geleden al over de geruchten dat het hotel in zwaar weer zou verkeren. Maar de familie Eustatia, die het hotel in bezit heeft, wilde toen niet regeren. Ook nu zwijgen de eigenaars nog in alle talen. Miles Mercera van Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata) reageerde destijds verbaasd. Over een dreigend faillissement had hij vanuit het hotelmanagement nog niet gehoord.
Nu de vaste activa van het hotel worden verkocht, lijkt het er toch sterk op dat Hotel Otrobanda failliet is. Het personeel blijkt hier echter nog niet van op de hoogte te zijn. Een dame aan de telefoon zegt desgevraagd gewoon open te zijn. ,,Meneer Eustatia? Nee, hij is er niet. Maar u kunt gewoon reserveren, voor het hotel of voor het restaurant. Het casino is ook open, we wachten op u.” De dame weet niets van een veiling. ,,Nee meneer, we zijn gewoon open. Komt u maar langs.”
De veilingvoorwaarden liggen vanaf acht dagen voor de veiling ter inzage bij het Notariskantoor Moerdijk & Palm. Daarin staat bijvoorbeeld opgenomen dat van iedere bieder wordt verwacht dat hij of zij ‘ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen’ een bankgarantie of andere zekerheid stelt. Tot veertien dagen vóór de veiling kan men een schriftelijk bod uitbrengen bij de genoemde notaris.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).