Van een onzer verslaggevers
Oranjestad/Willemstad - De Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft onlangs ‘ingegrepen’ door middel van een beschikking en aanwijzing aan Ennia Aruba.

F08 CBA zwijgt over Ennia ArubaDit gebeurde nadat de CBA op 5 juli nog sussende woorden sprak in een persbericht over Ennia Aruba en in elk geval geen enkele actie ondernam, terwijl de Centrale Bank CBCS op Curaçao de noodregeling had laten uitspreken en ook direct vrijwel alle beleidsbepalers had ontslagen.
Zelf weigert de Centrale Bank in Oranjestad informatie te geven, ook als daar nadrukkelijk om wordt verzocht, maar deze krant beschikt over voldoende materiaal om vast te stellen dat de CBA op 24 september 2018 - ruim tweeënhalve maand later - een beschikking heeft uitgevaardigd. Als gevolg van de beschikking voldoet Ennia Aruba niet aan de vereisten volgend uit de Arubaanse Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (Ltv).
De CBA is - intussen ook - van oordeel dat de betrouwbaarheid van de beleidsbepalers van de vennootschap die een gekwalificeerde deelneming in Ennia Aruba houdt ‘niet buiten twijfel staat’. De beschikking noemt specifiek de namen van Ralph Palm en Abdallah Andraous, directeuren van Ennia Caribe Holding (Aruba).
Beiden waren vóór de noodregeling (op Curaçao en Sint Maarten) ingeschreven bij Ennia Aruba en bleven dat op Aruba ook daarna. Tot 24 september dus met de zegen van de CBA. Raadpleging van het Handelsregister leert dat ze nog steeds bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd.
Ennia Aruba mag nu geen enkele instructie opvolgen van Ennia Caribe Holding (Aruba) tot het moment dat de CBA heeft geoordeeld dat de betrouwbaarheid van de nieuwe beleidsbepaler(s) van Ennia Caribe Holding (Aruba) buiten twijfel staat.
Volgens de organisatiestructuur valt Ennia Caribe Holding (Aruba) onder EC Holding op Curaçao, waarover - in verband met de noodregeling - de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in Willemstad de directie voert.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).