Het kabinet-Rutte III kreeg bij zijn aantreden een jaar geleden het voordeel van de twijfel in de Caribische rijksdelen. Er leek een andere wind te gaan waaien, met name voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Met extra geld en een staatssecretaris die zich vrijwel uitsluitend zou concentreren op Koninkrijksrelaties. Deze staatssecretaris, Raymond Knops (CDA), werd al snel geprezen omdat hij serieuze aandacht had voor de eilanden. Zijn harde aanpak van het bestuurlijk onvermogen op Sint Eustatius en Bonaire kreeg lof aan beide kanten van de oceaan. En zelfs Ronald van Raak (SP) van de oppositie, de horzel in de commissie Koninkrijksrelaties, noemde de staatssecretaris onlangs nog een verademing. Knops, en daarmee ook het kabinet, is dit krediet in snel tempo aan het verspelen. Zeker op de BES-eilanden is de sfeer omgeslagen nu er van het beloofde sociaal minimum niets terechtkomt. Daarmee veroordelen hij en collega-staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een groot deel van de bevolking tot nog jaren van grote armoede. Dieptepunt was de mededeling van Knops dat de ‘betekenisvolle stappen’ die het kabinet zet op sociaal gebied voor ‘blije gezichten’ had gezorgd op de eilanden. Het kwam Knops te staan op de hoon van de bestuurders en bevolking van de eilanden. Hoe ver van de realiteit moet je staan om te denken dat men blij is met 20 dollar extra kinderbijslag of een paar dollar extra onderstand als het verschil tussen de minimum levensstandaard en uitkeringen duizend dollar per maand is? Ook deze staatssecretaris begrijpt het niet. Knops reageerde geïrriteerd op een kritische brief van het Bestuurscollege van Bonaire over het sociaal minimum. De bewindsman zet nu het bestuursakkoord op het spel, omdat de toon hem niet bevalt. De brieven liggen op straat, maar op vragen van bijvoorbeeld deze krant wenst Knops niet in te gaan, omdat het om ‘interne communicatie’ gaat. Een gemiste kans. De Tweede Kamer is overigens geen haar beter. Het gros van de Kamerleden, met uitzondering van Van Raak, heeft geen voeling met de Caribische rijksgenoten en snapt niet hoe het leven daar is. Daar verandert een werkbezoek niets aan, zo blijkt. Mooie woorden van regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Nu zelfs Saba, de favoriet van Den Haag, laat weten dat de maatregelen van Knops en Van Ark verre van voldoende zijn, lijkt het krediet op de eilanden verspeeld. Alleen als Knops c.s. tot inkeer komen en zich echt gaan bekommeren om de Caribische land- en rijksgenoten is er hoop op betere Koninkrijksrelaties.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).