Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Uit de cijfers van de luchtvervuiling-meetstations bij Kas Chikitu en Julianadorp blijkt dat in 2017 de norm voor de uitstoot van de industrieën rond het Schottegat niet zijn overschreden. Dat meldt het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).

uitstootHet ministerie legt uit dat vanaf 2010 nauw wordt samengewerkt met de GGD Amsterdam die de meetstations coördineert en onderhoudt. ,,Ondertussen doet het ministerie er alles aan om de uitstoot van de industrie te verminderen. Daarom wordt van alle industrieën rond het Schottegat de vergunning geëvalueerd. Ook zal per industrie een meting gedaan worden van de uitstoot”, zo wordt aangekondigd. ,,Er wordt verder nagegaan of er andere brandstoffen gebruikt kunnen worden, zoals gas, om de zwaveldioxide-uitstoot te verlagen. Dit is ook een belangrijk onderhandelingsaspect voor de nieuwe partner van de raffinaderij.”
Er zijn drie meetstations, te weten bij de Joodse begraafplaats Beth Chaim, Kas Chikitu en Julianadorp. Alle drie de stations meten de uitstoot van de industrieën rond het Schottegat, waar de olieraffinaderij gevestigd is, maar ook de Curaçao Refinery Utilities (CRU), Aqualectra en de Dok-maatschappij. Bovendien is er veel autoverkeer rond het Schottegat.
,,Het maximum van de voorgeschreven 80 μg (microgram) zwaveldioxide (SO2) is niet overschreden. Ook waren er geen dagen dat er meer dan 365 μg SO2 uitgestoten is”, zo geeft GMN weer. Een andere significante parameter is de hoeveelheid microstofdeeltjes die ingeademd kunnen worden. GMN: ,,Bij Kas Chikitu is hiervan een gemiddelde van 39 μg gemeten in 2017, wat onder de Europese norm van 40 μg valt. Wat wel te zien is, is dat er in totaal 58 dagen zijn geweest met een stofdeeltjesgehalte van meer dan 50 μg. Dit aantal dagen stijgt uit boven de Europese norm van 35 dagen. Dit is echter niet per definitie het gevolg van de olieraffinaderij want het gaat om precies die dagen dat er Saharazand boven Curaçao was.” Bij Kas Chikitu wordt ook nog het waterstofsulfide- en metaalgehalte gemeten omdat dit station in de ‘wijk onder de rook’ ligt.
www.luchtmetingencuracao.org

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).