Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Een aantal bestuursleden, leden van de kredietcommissie en leden van de eigen Raad van Toezicht (RvT) van ACU Credit Union zijn een zaak gestart tegen de Centrale Bank CBCS, omdat de toezichthouder hen ongeschikt voor hun functie heeft bevonden.

ACUIn de meeste gevallen betreft het personen die achtereen wisselende beleidsbepalende functies bekleden; dan in het bestuur en later in de kredietcommissie en weer later in de RvT, of omgekeerd; terwijl de Centrale Bank van oordeel is dat zij tenminste een pauze moeten nemen tussen functies in.
Betrokkenen houden de kaken stijf op elkaar en zijn spaarzaam met het doen van mededelingen over deze kennelijk gevoelige kwestie. Op de vraag van het Antilliaans Dagblad of de CBCS kan bevestigen - wat ochtendkrant Èxtra gisteren berichtte - dat een aantal bestuurders/bestuursleden/commissieleden van ACU niet door de toetsing van de CBCS zijn gekomen, antwoord de Centrale Bank: ,,De CBCS kan conform haar geheimhoudingsplicht informatie aangaande beleidsbepalers en medebeleidsbepalers van onder toezicht staande instellingen niet vrijgeven.”
Dit antwoord herhaalt de Centrale Bank een paar keer, ook op andere vragen van het Antilliaans Dagblad. Vanuit ACU werd tot nu toe geen commentaar ontvangen.
De CBCS houdt toezicht op financiële instellingen, waaronder op kredietcoöperatie ACU (Ambtenaren Credit Union). ,, De ACU valt onder het Monetaire, Prudentiële- en Gedragstoezicht van de CBCS”, verklaart de Centrale Bank desgevraagd.
Op de vraag op grond van welke wet- en regelgeving en richtlijnen de CBCS in verband met ACU toetst, luidt de respons: ,,De CBCS toetst alle beleidsbepalers en medebeleidsbepalers van de instellingen onder haar toezicht conform de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994, no 4, zoals gewijzigd bij Harmonisatielandsverordening 2015, no 67 zoals verder ook uitgewerkt in de Beleidsregel betrouwbaarheidstoetsing 2011, Beleidsregel integere bedrijfsvoering bij incidenten en Integriteitsgevoelige functies CBCS - Juli 2013 en interne richtlijnen.”
Als gevraagd wordt of het correct is dat de betrokken personen een rechtsprocedure zijn gestart tegen de CBCS en zo ja op grond waarvan, beperkt de Centrale Bank zich tot deze standaardzin: ,,Deze informatie kan door de Centrale Bank conform haar geheimhoudingsplicht niet gegeven worden.”
ACU is geen bank of pensioenfonds, maar het gaat wel om grote financiële belangen. Zo had ACU per ultimo 2017 een balanstotaal van 393,5 miljoen (2016: 357,7 miljoen), waarvan 149,3 miljoen aan eigen vermogen en 244,2 miljoen aan verplichtingen. Die verplichtingen bestaan voor 153,7 miljoen uit deposito’s van leden (ACU telt naar eigen zeggen zo’n 29.000 leden), 60 miljoen aan termijndeposito’s van leden en 18,5 miljoen aan deposito’s van institutionele beleggers. Aan de activazijde van de balans staat 294,8 miljoen aan leningen aan leden (was 276,6 miljoen) en onder meer 90 miljoen aan liquide middelen (2016: 70,2 miljoen).

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).