Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Kompania di Tou Kòrsou (KTK) heeft het zwaar. In het afgelopen jaar heeft het sleepbedrijf te maken gehad met een aanzienlijke daling van inkomsten en hoewel de hoop nog steeds is gevestigd op een early step in bij de Isla-raffinaderij, wordt nu toch aan de bel getrokken.

ktk Tijdens een vergadering met het personeel heeft de directie afgelopen week aangegeven dat het bedrijf voortkabbelt op reserves en dat die nog maar genoeg zijn tot het einde van dit jaar.
Sinds het oprichten van KTK was het bestaansrecht van het bedrijf voor een groot deel afhankelijk van de tankers die bij Bullenbaai en de Isla aanmeerden. Sinds de economische crisis in Venezuela is het aantal tankers dat deze kant opkomt echter steeds minder geworden en na de beslaglegging door ConocoPhillips op activa van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA - ook op Curaçao - eerder dit jaar is dit bijna nihil. ,,Hoewel er inmiddels een schikking is getroffen, is er van verbetering nog geen sprake”, zo vertelt Suldric Rojer, de directeur van KTK tegenover het Antilliaans Dagblad.
In de maanden juni, juli en augustus zijn respectievelijk 3, 3 en 3 schepen bij de Isla aangekomen ten opzichte van 31, 33 en 22 in dezelfde periode vorig jaar. Bij Bullenbaai is het verschil nóg drastischer met in juni 1 schip en in de daaropvolgende twee maanden zelfs helemaal geen schepen. In dezelfde periode vorig jaar meerden bij Bullenbaai respectievelijk 27, 15 en 12 schepen aan. Om een duidelijker beeld te scheppen van de ernst van de situatie, stelt Rojer: ,,Als je mei tot en met augustus 2018 als referentiekader neemt en dit vergelijkt met dezelfde periode een jaar eerder, is er sprake van 84 procent minder inkomsten.”
Bij KTK zijn 137 personen in dienst. Met vakbond UGTK/Cadmu, die het personeel van het sleepvaartbedrijf vertegenwoordigt, heeft de directie afgesproken dat in ieder geval tot het einde van dit jaar geen sprake zal zijn van ontslagen. ,,Voorlopig kunnen we dankzij de reserves overleven. Maar deze reserves halen net het einde van dit jaar en uiteraard moet je verantwoordelijk zijn en de reserves niet laten opraken. We willen niet vooruitlopen op mogelijke scenario’s en nu al maatregelen treffen waar het het personeel raakt. Maar feit is wel dat op de een of andere manier - linksom of rechtsom - maatregelen moeten worden getroffen. Hoe diepgaand die maatregelen zullen zijn, is afhankelijk van de uitkomst van de werkzaamheden van Refineria di Kòrsou (RdK)”, aldus Rojer, die verder aangeeft dat KTK ook al de bank heeft benaderd voor een overbrugging als een tussenoplossing terwijl het sleepvaartbedrijf afwacht wat er met de Isla-raffinaderij gaat gebeuren. ,,We bekijken alle mogelijkheden, in afwachting van RdK en er ondertussen op vertrouwend dat er op korte termijn een oplossing komt zodat wij de bedrijfsvoering voort kunnen zetten zonder al te drastische maatregelen te hoeven treffen. We moeten de hoop blijven koesteren dat er een snelle oplossing komt voor een industrie die jarenlang heeft bewezen zo ontzettend belangrijke te zijn voor Curaçao.”
De KTK-vloot bestaat uit zeven sleepboten, waarvan vier worden ingezet voor lokale activiteiten en drie beschikbaar worden gesteld voor ‘international chartering’. Ook heeft KTK vijf kleinere boten die worden ingezet als meer- en pilotboten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.