Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Wanneer de overheid samenwerkt met ondernemers en een aantal infrastructurele problemen in Pietermaai aanpakt, zou dat in de komende vier jaar kunnen leiden tot 150 miljoen gulden aan extra private investeringen. Dat concludeert econoom Roland van den Bergh in een onderzoek naar de ontwikkeling van de wijk.

pietermaai2Van den Bergh voerde het onderzoek ‘The rise of the Pietermaai-district and the road towards a sustainable urban economic development of the historic city center’ uit op verzoek van Wilfred Hendriksen en wijlen Jan Peltenburg, die worden gezien als de grondleggers van de wijk zoals die er vandaag de dag uitziet. Een belangrijke vraag daarbij was ook wat er zou moeten gebeuren om een - verdere - duurzame ontwikkeling in Pietermaai af te dwingen.
Vastgesteld werd dat er de laatste twee jaar weinig investeringen meer zijn gedaan in de wijk. In de periode van 1993-2015 werd in totaal zo’n 129,3 miljoen in Pietermaai gepompt voor de renovatie van de gebouwen en de ontwikkeling van vier boetiekhotels, acht appartementenhotels, tien restaurants, twee bars, ruim honderd studentenkamers en verschillende woningen. Maar sindsdien ligt de ontwikkeling zo’n beetje stil.
,,Terwijl de helft van het gebied nog steeds wacht om te worden gerenoveerd of bebouwd”, aldus het onderzoek van Van den Bergh, waarin wordt gesteld dat dit komt door verschillende infrastructurele factoren. Zo is er volgens de bevindingen van de econoom sprake van een gebrek aan parkeerplaatsen, onvoldoende straatverlichting, een onveilige hoofdweg (Kaya Papa Godett) en een onaantrekkelijke verbinding tussen het historische Punda en Marie Pampoen.
,,Problemen die vooral wachten op oplossingen die moeten voortkomen uit overheidsmaatregelen en -beslissingen”, zo valt te lezen in het onderzoek. ,,Het is zeer wenselijk dat deze problemen worden opgelost in nauw overleg met de private sector in Pietermaai. De rekening voor deze oplossingen moet worden gedeeld tussen de overheid en de eigenaren.”
Een goede samenwerking kan in de periode tot 2022 leiden tot mogelijk 150 miljoen gulden extra particuliere investeringen, stelt Van den Bergh. Daarbij is de investering in het Hard Rock Hotel, dat sowieso al op de rol stond om ontwikkeld te worden op het terrein links naast Saint Tropez Ocean Club, nog niet eens meegerekend. Voorwaarde voor een dergelijk positief effect is echter wel dat de overheid zich opstelt als een betrouwbare partner en haar deel van de afspraken nakomt, aldus het onderzoek.
Die 150 miljoen aan investeringen is extra belangrijk, omdat het kan leiden tot een sneeuwbaleffect; zo zou het positieve gevolgen hebben voor de economie, de werkgelegenheid en de overheid - omdat het extra inkomsten genereert. Dat is ook al gebleken bij de eerdere investeringen. Naar schatting heeft de ontwikkeling van Pietermaai in de periode van 1993 tot 2017 namelijk geresulteerd in ongeveer 2.150 manjaren werk, wat 110 miljoen gulden heeft bijgedragen aan het bruto binnenlands product en meer dan 40 miljoen gulden aan overheidsinkomsten opleverde door sociale premies en belastingen. Deze vroegere investeringen in Pietermaai zorgen, in het jaar 2018, nog steeds voor werkgelegenheid voor 337 fte, 19 miljoen gulden voor het bbp, en 7,4 miljoen gulden voor de overheid.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.