Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nederland heeft financiële steun toegezegd voor de bouw van een onderkomen voor ongedocumenteerde vrouwen met kinderen die moeten wachten om terug te gaan naar het land van herkomst.

F01 Illegalen aangehouden 1 cmykDat zei Justitieminister Quincy Girigorie (PAR) gisteren in de centrale commissievergadering van de Staten waarin gesproken is over het vreemdelingenbeleid van de regering. Desgevraagd meldt de minister aan deze krant dat het gaat om een bedrag van 135.000 euro. Het geld werd in april al toegezegd door Nederland. Nu heeft Girigorie besloten te zoeken naar een gebouw waar de vrouwen met kinderen kunnen verblijven.
,,Het is niet goed dat vrouwen in afwachting van hun uitzetting niet samen met hun kinderen kunnen zijn”, gaf de minister toe. Al zijn er volgens hem relatief weinig ongedocumenteerde vrouwen die kinderen meenemen, en wanneer dat zo is worden zij meestal ‘slechts’ een paar dagen tot een week van elkaar gescheiden voor de uitzetting. De bewindsman stelt dat er in de jaren 2013 tot en met 2015 veel vrouwen met kinderen naar Curaçao kwamen om hier te werken, maar dat er vandaag de dag vooral mannen en vrouwen komen zonder kinderen.
Het behandelen van de asielaanvragen en het melden van personen die om bescherming vragen is sinds 2014 een taak van de regering. Voorheen deed het Rode Kruis dit in samenwerking met de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR), die de aanvragen evalueerde en mensen een tijdelijke verblijfsvergunning gaven. Het aantal asielaanvragen groeide echter en er was van overheidswege geen beleid en geen zicht op aantallen.
Bij het nieuwe beleid is de samenwerking met de UNHCR niet gestopt, maar wel veranderd. Adviseerde UNHCR het Rode Kruis eerder op specifiek asielaanvragen, nu is de samenwerking gericht op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) - omdat Curaçao geen asielprocedure kent. Dit artikel ziet erop toe dat mensen bescherming geboden wordt als blijkt dat zij in eigen land moeten vrezen voor hun leven. Maar volgens Girigorie heeft UNHCR zich niet aan de afspraak gehouden om geen asielaanvragen vanuit Curaçao aan te nemen en het hele proces via de regering te laten lopen en zijn er sindsdien nog 322 aanvragen door de UNHCR geregistreerd. ,,We hebben de organisatie gevraagd hiermee te stoppen en deze 322 wel in behandeling genomen, in het belang van de mensen waar het om gaat. Ze zijn uitgenodigd een formeel verzoek te doen bij de Toelatingsorganisatie. Een eerste scan geeft aan dat de meeste personen economische vluchtelingen zijn en geen protectie nodig hebben.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).