Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ministeriële toezichthouder van het Hospital Nobo Otrobanda (HNO), Stanley Betrian, dringt aan op een parlementaire enquête. Deze zou betrekking moeten hebben op de totstandkoming van het HNO en alle beslommeringen, waardoor het nieuwe ziekenhuis 200 miljoen gulden meer kost dan oorspronkelijk begroot.

F05 HNO sept 18 opgeleverdZo meldde Betrian gisteren in een persbericht. In de hoedanigheid van ministeriële supervisor is Betrian in zijn wiek geschoten door alle kritiek die de huidige regering - in het bijzonder minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Suzy Camelia-Römer (PIN) - krijgt vanwege het feit dat de nieuwbouw meer gaat kosten dan was begroot.
Volgens Betrian ligt de oorzaak van die extra kosten in het verleden en dus niet bij Camelia-Römer, die al de zevende minister is die zich uit hoofde van haar functie dient bezig te houden met de komst van het nieuwe ziekenhuis. ,,De extra kosten dateren van de periode waarin er werd geschoven met het nieuwe hospitaal. Het zou gebouwd worden op het terrein van Scadta, het oude Amstel-terrein. Er was zelfs al begonnen met de voorbereidingen. De loaders zouden in de derde week van januari 2013 beginnen toen de voorbereidende werkzaamheden gestaakt moesten worden op last van de toenmalige regering. In april 2013 heeft het parlement ingestemd met de incrementele bouw van Sehos. Daarna heeft de regering-Asjes besloten tot de bouw van het voor Scadta-eiland ontworpen ziekenhuis te Otrobanda. Er moest daar eerst worden gesloopt en vervolgens moest het terrein bouwrijp worden gemaakt. Daar zijn veel extra kosten in gaan zitten. Ik zou in dit kader een parlementaire enquête aanraden om uit te zoeken wat er toen op politiek niveau allemaal is gebeurd en welke afspraken en beloften er zijn gemaakt.”
Het zou volgens de ministeriële regisseur en toezichthouder ook goed zijn om daarbij te kijken naar de eerdere waarschuwingsbrieven/e-mails van Sona waarin gewaarschuwd werd voor dit extra kostenscenario als gevolg van de verhuizing van het project naar Colon. ,,Dit verhaal werd in 2016 nog eens bevestigd door onafhankelijke Belgische experts die op last van de regering onderzoek deden naar de gang van zaken.”
Betrian laat het niet bij één ministeriële enquête zitten. Er is volgens hem nog een tweede situatie het uitzoeken waard, want medio 2016 werd het werk nog eens stilgelegd vanwege een dispuut tussen Sona en zijn adviseur Berenschot. ,,Partijen konden niet met elkaar verder en dus werd de onderhanden transitie stilgelegd”, schrijft Betrian. ,,Daarbij kwamen nog eens de claims van Ballast Nedam, die werden toegewezen door de rechter. In die 200 miljoen extra kosten zitten ook nog andere bedragen die eerder door Sona werden aangemerkt als ‘extra kosten’. Dan mag je daar ook nog aan toevoegen het alsnog in rekening brengen van invoerrechten en OB. In brieven gaf de destijds zittende regering een belastingvrijstelling aan alle aannemers die de bouw van het HNO bezig waren te overwegen.”
Dat de extra, onvoorziene kosten in totaal 200 miljoen bedragen is uitgerekend door accountants, economen en specialisten, en de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) zorgt voor de noodzakelijke ‘second opinion’.
,,Het is van belang dat de onderste steen boven komt in deze zaak. Ik denk dat een parlementaire enquête soelaas kan bieden, want alleen daarmee wordt voor de gemeenschap duidelijk wie en om welke reden heeft bepaald dat het ziekenhuis in Colon moest komen en niet op de eerder aangewezen plek Scadta.”

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).