Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Curaçao heeft het College financieel toezicht (Cft) nog niet kunnen overtuigen dat het wel goed komt met de uitvoering van de begroting 2018; en krijgt van Cft tot 9 oktober om haar huiswerk over te doen.

gijsberthaEn opnieuw dreigt de toezichthouder met een bericht aan de Rijksministerraad (RMR), waarvan de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) voorzitter is, plus eventueel het advies tot het geven van een ‘aanwijzing’ aan de regering in Fòrti.
Dit blijkt uit de antwoordbrief van 25 september van Cft-voorzitter Raymond Gradus, die naar verwachting later vandaag wordt gepubliceerd op de website van het College maar sinds gisteren al in handen is van de redactie van het Antilliaans Dagblad. De brief is dit keer niet alleen gericht aan minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN), maar conform procedure - en om de ernst kracht bij te zetten - ook aan Statenvoorzitter William Millerson (PAR).
Minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) heeft een voorgenomen reis naar New York, waar hij de overige premiers van het Koninkrijk zou ontmoeten tijdens een vergadering van de Verenigde Naties (VN) mede om deze ‘prioriteit’ afgezegd. De inhoud van de Cft-brief is dan ook pittig.
Op vrijwel álle punten vindt het Cft dat wat Gijsbertha eerder deze maand, op 12 september, presenteerde onvoldoende is. Eerder adviseerde het College een begrotingswijziging waarin voor 82 miljoen gulden wordt ‘omgebogen’ (aan bezuinigingen en meeropbrengsten) om de lopende begroting alsnog sluitend te krijgen.
De minister betoogde twee weken terug dat een aanpassing van de begroting niet nodig was, dat de begroting nog wel realistisch was en dacht het Cft voldoende ‘comfort’ te hebben gegeven met nadere informatie en acties. Op twee punten na - 2,6 miljoen aan vooruitbetaald dividend van UTS dit jaar en de extra korting met 5 procent op de materiële budgetten voor 11 miljoen - is het in de ogen van Cft te weinig en resteert een verwacht tekort van 68,4 miljoen.
Vandaar de volgende ‘aanbeveling’ (sommigen menen ‘opdracht’): ,,Presenteer aanvullende dan wel alternatieve maatregelen die leiden tot ten minste 68,4 miljoen aan extra opbrengsten of lastenverlagingen.” Hiervoor moet een begrotingswijziging gemaakt worden, die uiterlijk 9 oktober aanstaande moet worden ingediend.
,,Het Cft stelt vast dat een groot deel van de geconstateerde onzekerheden in de huidige begroting blijft bestaan.” Hiermee blijft het College van mening dat de huidige begroting ‘niet voldoet aan de normen’ die beschreven staan in de Rijkswet financieel toezicht (Rft).

 


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).