Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het verlagen van het aantal gewapende overvallen en het oplossen van de zaak heeft al enkele jaren de prioriteit van de politie, zowel voor wat betreft het handhaven van de openbare orde (preventie) als bij het doen van onderzoek. En het Korps Politie Curaçao (KPC) boekt succes.

CriminaliteitscijfersDat blijkt uit de gisteren gepresenteerde criminaliteitscijfers. In 2014 was er een piek in het aantal overvallen, namelijk 685. Vanaf dan is er elk jaar een daling. Er zijn op dit moment in 2018 199 overvallen geregistreerd en de politie verwacht dit jaar te eindigen met een totaal van 299. ,,Omdat er tegenwoordig veel gewapende overvallen zijn, is in 2016 de opsporing naar wapens geïntensiveerd. In 2017 werden er 152 wapen geconfisqueerd en op dit moment staat de teller op 86.
Een ander ‘hot topic’ is de vluchtelingenproblematiek, en dan vooral het binnenkomen van Venezolanen. Daarover meldt het KPC: ,,Het probleem van ongedocumenteerden blijft groot. Desondanks constateren we een piek in 2017 en stabiliseert dit aantal zich dit jaar. Tot en met augustus van dit jaar zijn 683 personen het land uitgezet, waarvan 542 met de Venezolaanse nationaliteit (80 procent). De verwachting is dat dit eind 2018 oploopt naar 1.025 personen, waarvan in totaal 813 Venezolanen. In 2017 stond de eindstand op 1.532, waarvan 1.203 Venezolanen het land werden uitgezet.
De politie meldt een daling in nagenoeg alle aandachtsgebieden. Zo is het aantal moorden lager dan vorig jaar. Op dit moment zijn er 14 geweldsdoden geregistreerd en de politie verwacht dat dit kan oplopen tot 21. Het jaar 2017 eindigde met 27 moorden. Het aantal verkeersslachtoffers is op dit moment gelijk aan het eerste half jaar van 2017 (9 doden), maar de verwachting is dat 2018 eindigt met een totaal van 13 sterfgevallen (2017: 18). De autodiefstallen zijn afgenomen, maar laten elk jaar een grillig verloop zien. In 2017 waren er 417 autodiefstallen en voor dit jaar wordt een aantal verwacht van 191. Inbraak in huizen en bedrijven zal volgens de politie dit jaar licht toenemen ten opzichte van 2017 (495), namelijk 517 inbraken.

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.