Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft onlangs een aanzienlijk uitgedunde versie van het jaarverslag gepubliceerd. Al twee jaar bevat de jaarlijkse verantwoording slechts vijf van de twaalf hoofdstukken. Op herhaalde vragen van het Antilliaans Dagblad over de achterliggende redenen hiervan bleef het grootste deel vooralsnog onbeantwoord.

cbcsEén van de hoofdstukken die in het 2017-jaarverslag ontbreekt betreft de ‘Yearly financial statements’ met informatie over het door de CBCS behaalde financiële resultaat; de balans plus de winst- en verliesrekening. Hierop geeft de Centrale Bank wel een uitleg: ,,Met ingang van 2016 is besloten dit document pas te publiceren na afgifte van de accountantsverklaring en goedkeuring van de ministers van Financiën. De ‘financial statement’ over 2016 is als apart document gepubliceerd op onze website. De ‘financial statement’ over 2017 zullen wij naar verwachting volgende maand publiceren.”
Twee andere vragen - van de in totaal twaalf - werden eveneens beantwoord, zij het dat voor één daarvan wordt verwezen naar een nog te houden presentatie in oktober. Op de andere vraag, waarom er dit jaar geen persconferentie werd gegeven bij de publicatie van het jaarverslag, luidt het antwoord dat het voorbereidend werk daarvoor niet was afgerond.
,,De directie heeft aangegeven dat zij naast een presentatie over de economische ontwikkelingen in 2017 ook verslag wil doen van de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2018. De onderzoeken hiertoe worden deze maand afgerond.” Daarom, aldus de toelichting, werd gekozen voor een ‘soft-launch’ van het jaarverslag op de CBCS-website en volgt de nadere uitleg, inclusief risicoanalyses, later deze maand.
De redactie van deze krant liet daarop weten dat er, los van bovenstaande onderzoeken en analyses, toch nog verscheidene vragen onbeantwoord blijven. Namelijk negen. Vragen die grotendeels betrekking hebben op beleid, met andere woorden: op reeds genomen beslissingen van de directie. Opnieuw werd door CBCS verwezen naar de presentatie in oktober, waarbij dan zal worden ingegaan op ‘verschillende factoren die een risico vormen voor de groei in de monetaire unie’.
Geen antwoorden dus. In het kader van de transparantie publiceert het Antilliaans Dagblad de vragen die gesteld zijn en de bondige reactie van de CBCS daarop integraal (editie 14 september 2018, p. 10/11).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).